Menings

SMS’e van lesers

Ek wil NG Kerk Volmoed bedank vir ’n pragtige Kerssangdiens. Dankie vir elk-een wat ’n bydrae met hul godgegewe talente gemaak het. Dit was so pragtig. Sang en musiektalente van…