Caves Aftreeoord vier uitbreiding en registrasie

Die Residensiële Komitee van die Caves Aftreeoord op Oudtshoorn is van links Alta en Jan Snyman, Magriet Olwage, Pieter Engelbrecht, Alie Killian, Melissa Burton en Bets Wilkenson. Voor staan suster Sanet Els (in groen).

Caves Aftreeoord vier uitbreiding en registrasie

Die Caves Aftreeoord net buite Oudts­hoorn het verlede Dinsdag, 22 November, tydens ’n informele geselligheid die ver­dere uitbreiding en ook amptelike registrasie by die Wes-Kaapse departement van sosiale ontwikkeling van die Versorgingseenheid gevier.

Volgens Alie Killian, voorsitter van die bestuurskomitee en mede-ontwikkelaar van die aftreeoord, was dit ’n baie lang proses en het dit baie werk van ver­skeie rolspelers geverg om die Versorgings­eenheid behoorlik op die been te bring.

“Ek is baie trots op dit wat ons bereik het en waardeer almal se harde werk,” het hy gesê.

Die registrasie van die eenheid, tesame met die aanbouing van ’n addisionele vleuel en die same­stelling van ’n Residensiële Komitee, is faktore wat volgens Killian die ontwikkeling en die toe­koms van die Versorgingseenheid verseker het.

Suster Sanet Els, hoof van die Versorgingseenheid, sê dit kan tans 23 pasiënte hanteer. “Daar is 4 geregistreerde verpleegkundiges, 5 ingeskrewe verpleeg­kun­diges, 1 ingeskrewe verpleeghulp, 10 saalhulpe en 2 algemene assistente wat ’n 24-uur-diens aan pasiënte kan lewer.”

“Ons akkommodeer buitepasiënte vanuit die dorp, sowel as binnepasiënte – mense wat versorgings­reg­te het. Binnepasiënte kom gewoonlik na die Versorgingseenheid wanneer hulle nie daartoe in staat is om onafhanklik te funksioneer in hul eie woning nie. Ons maak ook voorsiening vir Alz­heimer-pa­siënte, en vir pasiënte met ander vorme van Dimensie.

“Ons verskaf ook ver­sorging aan die be­jaarde wat ná ’n operasie herstel en net tydelike versorging be­nodig,” verduidelik Els. “Maar ons is nie ’n ‘step-down’ fasiliteit nie,” voeg sy by.

Volgens Els is die Versorgingseenheid ’n multi-disiplinêre span wat baie nou met mekaar saamwerk. “Die span bestaan uit die dokter, fisioterapeut, arbeidsterapeut, dieëtkundige en audioloog sodat daar na die pasiënt in sy/haar totaliteit omgesien kan word. Ons bied ook korttermyn versorging vir die herstel na chirurgie en ons kan mediese noodgevalle stabiliseer voor­dat die persoon na die naaste hospitaal vervoer word,” het sy gesê.

Els sê daar is onder meer ook ’n biblioteek op die perseel, ’n gemeenskapsentrum wat deur die pasiënte gebruik kan word en ’n haarsalon wat pasiënte een keer per week akkomodeer. “Om nie te praat van ons pragtige tuin en uitsig wat pasiënte van die eenheid kan geniet nie!”

Die aankoop van opvoedkundige en te­ra­peutiese hulpmiddels om breinfunksie te stimuleer en die pasiënte aktief besig te hou, is volgens Els ook ’n aspek van die eenheid wat grootliks bydra tot die welstand van die pasiënte. “Daar word veral op sensoriese sowel en motoriese vaar­dig­hede klem gelê,” sê sy.

’n Kringtelevisiestelsel is ook aangebring om die veiligheid en gesondheid van inwoners te moniteer en te verseker.

Die Residensiële Komitee, wat vanjaar die eerste keer gestig is om na die belange van die inwoners in die Versorgingseenheid om te sien en klagtes te ondersoek en te hanteer, is ook net so ’n belangrike deel van die eenheid.

“Dit is ook ’n vereiste van die departement van sosiale ontwikkeling. Dit poog om alle klagtes, mondelings of skriftelik, so spoedig as moontlik te ondersoek sodat  terugvoer aan die klaer gegee kan word.”

Indien daar enige navrae is, kontak Els by 044 279 1861.