Waterkrisis op De Rust nog nie afgeweer

nuus

Die uitdaging en gepaardgaande probleme om skoon drinkwater aan De Rust te voorsien, is nie iets van die verlede nie en sal in die afsienbare tyd voorduur.

“Sodra dit weer reën, gaan daar weer roet in die water beland,” het die munisipale bestuurder van die Groter Oudtshoorn, Allen Paulse, Maandag by ’n spesiale raadsvergadering gesê.
’n Waterkrisis op De Rust het ontstaan na veldbrande einde Desember en reën wat daarna veroorsaak het dat roet in die waterbronne van die dorp beland het en tot verstoppings in die waterpompe gelei het.

Paulse het gesê dit is steeds ’n pioriteit van die munisipaliteit om drinkwater aan inwoners te voorsien en dat munisipale personeel daagliks – soms tot 02:00 in die oggend – werk om water af te lewer omdat De Rust se water nog nie gedrink kan word nie.

Oor die naweek het waterpype wat gebars het, verdere druk op munisipale werkers geplaas. “Ons spanne werk voluit,” het Paulse gesê.

Volgens Paulse het die munisipaliteit verlede week met boere vergader oor onder meer metodes wat voorheen gebruik is om te verhinder dat slik en takke waterpype verstop. Hy het gesê die munisipaliteit wil graag voortgaan om met die boeregemeenskap saam te werk.

Burgemeester Colan Sylvester het ten opsigte van die waterkwaliteit op De Rust gesê die dorp se water is Vrydag getoets en die uitslag van watermonsters word afgewag.

• Die munisipaliteit het voorts dié week in ’n persverklaring aangedui dat watertekorte wat oor naweke ontstaan, teengewerk gaan word deur damwater na die dorp te pomp uit ’n dam van Pieter Schoeman, ’n boer van die omgewing.

Voorts gaan vyf watertenks met ’n kapasiteit van 5 000 liter elk aangekoop word en binne dié week in Blomnek geplaas word.

Luidens die persverklaring word ernstige aan­dag geskenk aan klagtes van inwoners dat daar nie voldoende met hulle oor die waterkrisis gekommunikeer word nie. Tydens ’n vergadering van senior munisipale personeel wat die munisipale bestuurder, personeel van die waterdepartement, rampbestuursdienste, die burgemeester en die wyksraadslid vir De Rust, Raymond Wildschut, ingelsuit het, is herbesin oor die verspreidingstrategie, kommunikasie en interne bestuur.

Daar is besluit dat inligting oor verspreidings­punte gereeld uitgestuur sal word.

’n Personeelvergadering is voorts in De Rust gehou om die rolle en verantwoordelikhede van munisipale personeel daar uit te klaar.

’n Telefoonnommer vir navrae sal voorts binnekort beskikbaar gestel word.

Daar sal ook gereeld met plaaslike koerante gekommunikeer word, asook met radiostasies en via sosiale media.

’n Tweede openbare vergadering met inwo­ners vind volgende Woensdag (1 Februarie) om 18:00 in die Blomnek Gemeenskapsaal plaas.