Goeie voordele vir oud-weermaglede

Tydens ’n bekendstellingsbyeenkoms van die SA Weermagvereniging by Kobus se Gat noord van Oudtshoorn by die suidelike toegang tot die Swartbergpas het lede van die vereniging ’n olyfboom geplant. Die boomplanters is van links Havie Havenga, Pieter Cillié, voorsitter van die vereniging se Spekboom- eenheid op Oudts-hoorn, Trevor James, Hensie Engelbrecht en Johann du Preez, nasionale ondervoorsitter van die SA Weermagvereniging. Foto: Schalk le Roux

DIE SA Weermagvereniging het Saterdag, 3 Oktober, ’n bekendstelling gehou by Kobus se Gat noord van Oudtshoorn wat deur sowat dertig lede bygewoon is. Oudtshoorn se burgemeester, Chris Mac-pherson, het die gaste van Oudtshoorn, George en Mosselbaai verwelkom.

Johann du Preez, nasionale ondervoorsitter van die vereniging, het van Pretoria af gekom om die byeenkoms by te woon.

Volgens hom is die vereniging, wat sowat 6 500 lede landwyd het, op vier bene gebou, die ondersteuning en erkenning van oudweermaglede, herdenking en nasiebou.

Die vereniging is opgedeel in provinsies, sektore wat saam val met distriksmunisipaliteite en eenhede op dorpe. Oudts­hoorn word bedien deur die Spekboom- eenheid wat onder Sektor 5 Outeniqua val in die Tuinroetedistrik. Pieter Cillié is die voorsitter van die Spekboomeenheid.
Elke provinsie, sektor en eenheid het leierskapgroepe met onder meer ’n voorsitter en ’n kapelaan, sê Du Preez.

Die weermagvereniging het verskeie projekte soos projek Sandpatrys wat ’n makkerhulpprojek is om oud-weermag­lede met noodsaaklike uitgawes te help.

Enige persoon met ’n magsnommer kan lid van die SA Weermagvereniging word, hetsy jy diensplig gedoen het, in die staandemag, kommandos of reserwemag gedien het. Om te kan aansoek doen vir voordele ingevolge die Militêre Veterane-wet moet ’n mens eers by die Departement van Militêre Veterane registreer.

Die weermagvereniging help lede met dié registrasieproses.

Du Preez sê geregistreerde militêre vete­rane het gratis toegang tot mediese ­dienste en begrafnisvoordele asook tot behuisingshulp en studiehulp.

Alle oud-weermaglede wat op Oudts-hoorn of in die omgewing woon en by die vereniging wil aansluit of navrae doen kan Cillié by sel 0814060466 of by pieter.cillie1@gmail.com kontak.