Boere in nood – hier is hulp!

Deur Angelique Erasmus
BOERE word aangemoedig om nie die geleentheid te laat verbygaan om aansoeke in te dien vir die boor van twee boorgate vir boere wat dit benodig en nie oor die nodige fondse beskik nie.

Hierdie is slegs die eerste fase van ’n droogtehulpprojek wat beoog om addisionele hulp na Oudtshoorn te bring.

Die omvang van die nood sal intussen bepaal word op grond van wat boere benodig.

Aansoeke moet die volgende inligting bevat :
• Naam en van.
• Kontaknommer.
• Plaas en area.
• Motivering.

Alle aansoeke sal vertroulik hanteer word en moet voor 25 Oktober 2019 ingedien word.

Kontak Angelique Erasmus 071 365 7978, of e-pos vrae of die aansoek na joernalis@hoorn.co.za of gee per brief by Die Hoorn se kantore in die Queen’s Mall op Oudtshoorn af.

Dié inisiatief word deur Lucas van der Merwe, eienaar van Ziphi Nkomo Group of Companies, in samewerking met Die Hoorn aangepak.