DA-raadslede toenemend verdeeld onder Sylvester

’n Groep inwoners wys in Januarie vanjaar in Baron van Reedestraat met plakkate hul steun vir die burgemeester, Colan Sylvester, tydens sy tugverhoor deur die DA. Onder hulle is ’n DA-raadslid, Ewa Fortuin, in die middel voor met haar vuis in die lug.

TOT einde 2017 het dit volgens alle berigte voor die wind gegaan by die Oudtshoorn Munisipaliteit met die munisipale raad onder burgemeesterskap van Colan Sylvester. In 2018 het dit ook klaarblyklik goed gegaan.

Maar in 2019 het daar toenemend tweespalt tussen die DA-raadslede ontstaan waarby munisipale amptenare ook betrek is. Die gevolg was dat aantygings van wanbestuur en korrupsie wild en wakker begin rondvlieg het en eiebelang ten koste van dienslewering toegeneem het.

Hier volg ’n opsomming uit Die Hoorn van wat van 2018 tot nou binne die raad en munisipaliteit plaasgevind het rakende onder andere Oudtshoorn se voormalige burgemeester, Colan Sylvester, en die dorp se munisipale bestuurder, Allen Paulse:

9 Mei 2018: Paulse sê tydens ’n spesiale raads-vergadering van die Oudts­hoorn Munisipaliteit, waartydens ’n verslag oor ongemagtigde, buiten-gewone, vrugtelose en/of spandabele uitgawes bespreek is, hy sal nie toelaat dat werknemers van die munisipaliteit hulle aan sulke uitgawes skuldig maak en daarmee wegkom nie. Die verslag is vir ondersoek na die munisipale openbare rekeninge-komitee verwys. Paulse het ongelukkige ANC- en Icosa-raads­lede die versekering ge­gee dat die regte prosedure gevolg sal word.

Ongemagtigde uitgawes waarna verwys is, sluit in aankope van verskeie items en gereedskap vir ’n burgemeestersgholfdag, die Kersliedere en Kers­ligfunksie in Desember 2017, die huur van ’n teermasjien, voertuigherstelwerk, insleepdiens­te en aankope van buitebande en diesel, asook uitgawes ten opsigte van beradingsdienste.

Vlancio Donson (Icosa) het versoek dat ’n verslag oor die eerste burgemeestersmaskerbal ook aan die raad voorgelê word.

31 Mei 2018: Tydens ’n raadsvergadering sê Sylvester die begroting vir die boekjaar voorgelê, is “die beste in jare. Ons wil die skade wat oor die afgelope paar jare berokken is, regmaak.”

In dié stadium het die munisipaliteit se kontant-vloei van ’n tekort van R110miljoen verbeter tot ’n surplus van R94miljoen teen einde April 2018.
Krediteure het van R90 miljoen in November 2015 verminder tot R5 miljoen. Skuldinvordering het van 86% in 2016 toegeneem tot 96%, maar verteenwoordig steeds ’n onderinvordering van R12miljoen vir die huidige boekjaar, het hy gesê.

Amptenare in burgemeester se kantoor afgedank
7 Junie 2018: Die Hoorn berig twee tydelike personeellede in die kantoor van die burgemeester is deur Paulse afgedank – die kantoorbestuurder Elrico van Rooyen en die skakel/kommunikasie-beampte Deon Britz.

Na verneem word, is Van Rooyen afgedank omdat hy ’n skuldigbevinding aan be­drog teen sy naam het. ’n Persoon met so ’n skuldigbevinding mag kragtens wet nie as kantoorbestuurder van die burgemeester aange­stel word nie.

Die pos van kantoorbestuurder was in daardie stadium reeds twee keer – een keer in 2017 en een keer vroeg in 2018 – in plaaslike publikasies geadverteer, maar geen aanstellings is gedoen nie.

By navrae van Die Hoorn oor die afdanking, het Paulse gesê die munisipaliteit beskou inligting oor personeel as vertroulik en kan daarom nie op na­vrae reageer nie. Sylvester het by navraag van Die Hoorn ook aangedui hy wil nie reageer nie.

• Die Hoorn berig op dieselfde dag dat kapt Philane Nkwa­lase, woordvoerder van die Valke in die Wes-Kaap, sê die Valke is besig met ’n voorlopige ondersoek na klagtes van be­drog en korrupsie by die munisipaliteit. Hy sê dié ondersoek hou nie verband met ’n vorige ondersoek na bedrog en ­kor­rupsie onder die vorige munisipale raad nie.

Volgens inligting van Die Hoorn is inwoners van Oudtshoorn deur die Valke besoek om inlig-ting in te win, onder meer oor aankope deur die munisipaliteit by ’n bekende besigheid.

25 September 2018: Tydens ’n perskonferensie by die Kango Grotte en ’n voorlegging later die dag by ’n burgemees­ters­ont­haal sê Paulse dat daar enorme druk was “om die dorp reg te ruk sonder dat inwoners besef het hoe erg die verrotting by die munisipaliteit was.

“Met talle tugverhore aan die begin was dit moeilik om van die verrotting ontslae te raak.

“Mense het gedink alles sal ná die verkiesing oornag regkom. Maar ons moes eers die bloeiende wond stop, daar­na dit stabiliseer en eers toe kon jy begin omdraai.”

Paulse sê hy en die finansiële hoof, Felix Lötter, het begin met afbeta­lings­ooreenkomste met diegene aan wie geld geskuld is. ’n Diens­verskaffer is aange­stel om ’n omdraaistrategie op te stel wat slaafs nagevolg is.

Hy het die sukses wat behaal is, toegeskryf aan spanwerk asook nuwe waardes wat by die munisipaliteit geld. “As iemand gevang word met die hand in die kasregister, is hy of sy weg.”

Suksesse die vorige twee jaar
Agterstallige skuld van R54 miljoen van Eskom is reeds begin November 2017 afbetaal. Alle ander agterstallige skuld is gedelg buiten R28,5 miljoen soos op 30 Junie 2018; die munisipaliteit se kontantposisie het van R27,8 miljoen in 2017 tot R70,7 miljoen in 2018 verbeter; die munisipaliteit kan al sy ope­rasionele uitgawes dek; invordering van debiteure is hoër as 95% met pogings om dit nog verder te verhoog; daar was geen ongemag-tigde uitgawes in die 2017/2018-boekjaar nie; en krediteure word binne 30 dae ná fakturering betaal, het Paulse gesê.

Wees gewaarsku Oudtshoorn!
Attie van Zyl van die Infrastructure Finance Corporation Limited wat oor die omdraaiproses by die munisipaliteit gepraat het, waarsku dat daar op Oudts­hoorn nie baie ruimte vir foute is nie. Inkomste in die dorp is die laagste binne die dis­triks­muni­sipaliteit en werkloosheid hoog. Om suksesvol in die toekoms te wees, is dit noodsaaklik dat produktiwiteit binne die munisipaliteit verhoog moet word, en die munisipaliteit gesteun word deur vennote soos die sa­kesektor, belas­tingbe­talers en provinsiale regering.

Spanning en verdeeldheid
4 April 2019: Die DA se Federale Regskommissie ondersoek bewerings van onderlinge spanning onder raadslede op Oudts­hoorn en bewerings van moontlike korrupsie. Gerugte oor tweespalt onder die plaaslike DA-raadslede en ’n gebrek aan samewerking tussen Sylvester en van die raads-lede neem toe. Daar word selfs beweer daar word van binne die munisipaliteit gepoog om die DA op die dorp te diskrediteer.

8 April 2019: Die munisipaliteit stel voorkomende sekuriteitsmaatreëls in ná beweerde voorvalle van die intimidasie van en ernstige dreige- mente teen amptenare van die munisipaliteit.

3 Mei 2019: Sylvester dien ’n klag van bedrog en een van omkopery by die Polisie op Oudts­hoorn teen die munisipaliteit in. ’n DA-raadslid, Hendrik Ruiters, dien ook ’n bedrogklag in.

Volgens kapt Louis Visser, polisiewoordvoerder op Oudtshoorn, is die sake na die Valke oorgeplaas vir ondersoek. Sylvester se bedrogklag hou verband met die toekenning van ’n tender van R1,558miljoen vir die tydperk 1 Julie 2017 tot 30 April 2019. Ruiters se bedrogklag hou verband met die toekenning van ’n ten­der van R1,7miljoen vir die tydperk van 1 Oktober 2018 tot 2 Mei 2019.

Paulse het Die Hoorn by navrae na die Ouditeur-Generaal verwys oor moontlike onreëlmatig-hede ten opsigte van tendertoekennings.

Red Oudtshoorn spreek kommer uit
16 Mei 2019: Die onafhanklike organisasie Red Oudtshoorn vra in ’n skrywe aan die DA se pro-vinsiale leierskap om die bewe­rings van onderlinge faksies en stru­welinge binne die munisipale raad te ondersoek en spoedig en drasties op te tree om die situasie te verbeter.Veral kommerwekkend is ge­rugte van erge spanning tussen ’n aantal DA-raadslede onder leiding van Sylvester en ander DA-raadslede, lui die skrywe onder meer.

27 Junie 2019: Sylvester wys daarop dat die munisipaliteit met die begroting van 2019/2020 goeie vordering met die finansiële herstelplan gemaak het. “Van bykanse bankrotskap tydens die administrasie waaronder Oudtshoorn geplaas is, het ons gevor­der tot waar die munisipaliteit nou in ’n proses is om te begin fokus op ontginning van eko­nomiese hulpbronne en diens­lewering.”

Die finansiële posisie van die munisipaliteit het in die laaste drie jaar verbeter van ’n kontantvloeitekort van digby R110 miljoen in Augustus 2015 tot ’n positiewe kontantvloei van R98,3mil-joen op 28 Februarie 2019. Handelskrediteure het van R90 miljoen in November 2015 verminder tot R4,5 miljoen in 2019, het Sylvester gesê.

Poging om Paulse op verlof te plaas
28 Junie 2019: Die DA-raadslede besluit tydens ’n raadsvergadering om Paulse, “as ’n voorsorgmaatreël” te skors. Slegs die EFF steun dié besluit.

Van die DA-raadslede is teen dié besluit gekant, maar moes ingevolge ’n meerderheidsbesluit daarvoor stem.

Sylvester sê Paulse moet binne sewe werksdae ná ontvangs van die skorsingsbrief redes verskaf waar­om hy nie geskors moet word nie. Paulse was nie by die vergadering nie omdat hy tot 5 Julie 2019 met siekteverlof was.

Die ANC beskuldig ’n paar dae later (2 Julie) in ’n sterk bewoorde verklaring
die DA daarvan dat hulle onder die leiding van Sylvester “onregverdige arbeidspraktyke” inge­span het om van hul eie munisipale bestuurder ontslae te raak. Luidens die verklaring is die regte prosedure nie gevolg met dié skorsing nie.

Die ANC het ook gesê Paulse se skorsing was die gevolg van ’n stryd tussen Sylvester en Paulse, en dat hul “wittebrood” nou verby is.

In die ANC-verklaring word Sylvester ook daar­van beskuldig dat hy die munisipale raad ver­ontagsaam en die munisipaliteit met die hulp van vriende as adviseurs bestuur.

18 Julie 2019: Sylvester spog in ’n advertensie met die munisipaliteit se finansiële herstel teen 31 Mei 2019 vergeleke met 31 June 2016.

Ses DA-raadslede distansieer hul van Paulse-skorsing
1 Augustus 2019: Ses van die 14 DA-raadslede van Oudtshoorn het hulle na verneem word skriftelik in ’n brief aan die Wes-Kaapse regering gedistansieer van ’n poging in die raad om Paulse te skors en van regskoste wat daaruit mag spruit.

Verskeie ontevrede inwoners spreek hul misnoeë teenoor Die Hoorn uit oor dié besluit oor Paulse, wat deur hulle as ’n bekwa­me en eerlike munisipale bestuurder beskou is en skryf die skor­-sing toe aan spanning tussen Sylvester en Paulse.

8 Augustus 2019: ’n Verslag sal aan die DA se Federale Uitvoerende Raad oorhandig word, sê Bonginkosi Madikizela, Wes-Kaapse pro­vinsiale leier van die DA, wat Oudts­hoorn saam met ’n hoë­vlak DA-afvaardiging besoek het om verskeie klagtes by die munisipaliteit te ondersoek. Hy sê daar is kommer in die DA oor beskuldigings teen Sylvester, Paul­se, en ander raadslede.

DA ondersoek klagtes teen Sylvester
Volgens hom is Sylvester versoek om spesiale verlof vir ’n tydperk te oorweeg terwyl klagtes teen hom ondersoek word, maar het Sylvester sekere bekommernisse skriftelik gelug en sal sy reaksie saam met die verslag aan die Federale Raad oorhandig word vir besluitneming.

Madikizela sê Paulse gaan voort met sy dagtaak by die munisipaliteit omdat ’n onlangse besluit deur die DA-koukus om hom voorlopig te skors, nie voor die raad gedien het vir goedkeuring nie.

21 Augustus 2019: Sylvester word vir ses weke op spesiale verlof van alle raads- én party-aktiwiteite geplaas vir ’n ondersoek deur die DA Fe-derale Regskommissie na aanleiding van bewe- rings oor sy optrede in sy amp as burgemeester.

Die Hoorn berig Natasha Mazzone, ondervoorsitter van die DA Federale Raad, het al op 2 Augustus in opdrag van die Federale Raad vir Syl­vester versoek om met spesiale verlof te gaan. Hy is toe op sy eie versoek 24 uur toegestaan om daaroor na te dink en te konsulteer. Sylvester het glo toe ’n brief aan die nasionale leier, Mmu­si Maimane, geskryf waarin hy aandui dat hy ses weke verlof van slegs partyaktiwiteite sal neem. In die brief opper hy ook ander kwessies. Geen afskrif is aan Mazzone gestuur nie. Die Federale Raad het hierop eenparig op 16 Augustus besluit dat Syl­vester weer die “vriendelike op­sie” gegun sal word om vanaf 20 Augustus ses weke spesiale verlof te neem. Indien hy nie sou reageer nie, sou hy vir ses weke geskors word sodat die ondersoek kon voortgaan.

Groei en samewerking staan stil weens struwelinge
10 Oktober 2019: Anton Bredell besoek ­Oudts- hoorn nadat verskeie rolspelers en individue hom as minister van plaaslike regering genader het met kommer oor gebeure binne en rondom die munisipaliteit. Bredell sê ’n gebrek aan leierskap by die munisipaliteit lei tot verdeeldheid tussen raads-lede, amptenare en inwoners, en is ’n probleem wat alle groei en samewerking op die dorp tot stilstand laat kom het. Die vergadering is deur Afri-Forum Oudtshoorn gefasiliteer.

Onder die teenwoordiges was onder meer verteenwoordigers van die Oudtshoorn Besigheidskamer, georga­niseerde landbou, die toerismebedryf, Red Oudtshoorn, lede van die plaaslike pers en amptenare wat Bredell vergesel het. By die vergadering is onder meer die volgende geopper:

• ’n Goeie leier word daaraan geken dat hy sy mense bymekaar hou met verwysing na spanning tussen DA-raads­lede onderling en tussen DA-raadslede en amptenare wat deur die DA aangestel is asook gerugte van persoonlike agendas wat gedryf word.

Verwysing na Lötter en Koch se bedankings
Dié verdeeldheid doen die dorp skade aan, het van die sprekers gesê, met verskeie wat verwys na die onlangse bedanking van twee “bekwame en kundige” senior amp­tenare – Felix Lötter, finansiële hoof, en Chris Koch, direkteur tegniese dien­ste. Hulle het na bewering bedank weens ondraag­like werksomstandighede.

Koch was die inge­nieur aan die spits van die belangrike Blossoms­projek en het ’n besigheidsplan vir ’n watersuiwerings­aanleg vir die dorp geskryf, terwyl Lötter instrumenteel was in die drastiese vermindering van miljoene rande se skuld toe die DA in 2016 ná administrasie oorgeneem het.

7 November 2019: ’n Kennisgewing is aan Sylvester oorhandig om later die maand in ’n tugverhoor van die DA te verskyn, ná ’n ondersoek deur die DA se Fede­rale Regskommissie.

21 November 2019: Die tugverhoor van Sylvester wat ook op 20 November sou plaasvind, is klaarblyklik op sy versoek tot ’n latere datum uitgestel.

Onrus op Oudtshoorn neem toe
Onrus neem in dié tyd op Oudts­hoorn toe. Gerugte word op sosiale media versprei dat van die DA-raadslede gaan bedank, wat nie gerealiseer nie. Die Vrydag steek taxi-bestuurders rommel in die middedorp se strate aan die brand om protes aan te teken teen die toe­stand van die toilette by die taxistaanplek en Maandag en Dinsdag versper die Backyard Dwellers of Hope die N12 met brandende buitebande en takke om die aandag op hul huisnood te vestig.

28 November 2019: Sylvester se tugverhoor word ’n tweede keer op sy versoek uitgestel.

Die Cape Times berig op 21 November Syl-vester het die klagtes teen hom as meestal “gefa-bri­­seer­de bewerings” bestempel.

Volgens die Cape Times het Sylvester die DA se Federale Raad in kennis gestel dat hy meer tyd nodig het om hom voor te berei vir die verhoor en dat hy ’n gedetaileerde klagstaat benodig omdat die bewerings teen hom “vaag en onduidelik” is.

Sylvester het ook ’n onderhoud met ’n radiosta-sie gevoer, maar nie Die Hoorn se versoek om kommentaar beantwoord nie omdat hy glo uitstedig was. Nie Sylvester of die DA het gereageer op verskeie navrae van Die Hoorn oor die uitstel van enige van die verhore nie.

Munisipaliteit kry ongekwalifiseerde ouditmening
12 Desember 2019: Die munisipaliteit het sy eerste ongekwalifiseerde ouditmening sedert die boekjaar 2013/2014 ontvang. Dit is goeie nuus vir Oudtshoorn en beteken die munisipaliteit het verbeter van ’n “negatiewe opinie” deur die Ouditeur-Generaal in 2014/2015, en drie “gekwalifiseerde menings” in die boekjare daarna tot dié “onge­kwa-lifiseerde” mening vir die 2018/ 2019-boekjaar.

Die mening van die Ouditeur-Generaal is ’n aanduiding van hoe Oudtshoorn, wat tot in 2016 onder administrasie was, sedert Lötter in 2016 as finansiële hoof by die munisipaliteit aangestel is, jaarliks verbeter het.

23 Januarie 2020: Sylvester se interne DA-tugverhoor wat Maandag, 20 Januarie, afgeskop het, kan nog lank duur. Alan McLoughlin, een van die DA se twee ko­mi­tee-assistente betrokke by die tugverhoor, het aan Die
Hoorn gesê dit lyk onwaarskynlik dat die tugverhoor teen Vrydag afgehandel sal wees. Die tugverhoor is in hierdie stadium reeds twee keer uitge­stel.

Na verneem word, is daar elf klagtes teen Syl­vester met sowat vyftien
moontlike getuies wat geroep kan word. Die paneellede is afkomstig uit ander dele van die land met geen bande met Oudts­­hoorn of die streek nie.

Sylvester bedank
9 Junie 2020: Sylvester bedank uit die DA en verloor sy pos as burgemeester. Dit is in dieselfde tydperk dat dit rugbaar geraak het dat hy deur sy party aan elf klagtes skuldig bevind is. Sy lidmaatskap van die DA is twee dae later formeel beëindig toe ’n brief in dié verband op hom bedien is. Hy is 24 uur gegun om sy kantoor te ontruim.

Die klagtes waaraan die DA Sylvester skuldig bevind het, is onder meer:
• Dat hy doelbewus probeer het om Paulse se pogings tot finansiële beheer te belemmer;

• Dat hy Paulse verhinder het om finansiële stabiliteit en samehorigheid in die Munisipaliteit te bewerkstellig;

• Dat hy ’n giftige werksomgewing geskep het waar­binne kommunikasie en vertroue verwoes is en wat Paulse se werksprestasie, gesondheid en persoonlike lewe beïnvloed het;

• Dat hy versuim het om as burgemeester die leiding te neem en samewerking tussen die politici en amp­tenare binne die munisipaliteit te bewerkstellig;

• Dat hy verdeeldheid binne die Oudtshoorn DA-koukus gesaai het wat daartoe bygedra het dat die DA in 2019 vier wyke in die nasionale ver-kiesing verloor het;

• Dat hy verskeie private koukusvergaderings belê het waarby sekere raadslede doelbewus uitgesluit is; en

• Dat sy optrede die verhouding tussen amp-tenare en raadslede belemmer het en verdeeldheid gesaai het en dat hy nie die korrekte prosedure gevolg het by die aanstelling van diensverskaffers en die uitgawe van munisipale fondse nie.

‘Vertroulike’ Webber Wentzel-verslag gelek
Kort nadat Sylvester skuldig bevind is, is die “vertroulike” Webber Wentzel-verslag, waarin talle aantygings teen onder andere Paulse gemaak word, gelek aan sekere mense, vermoedelik ver-trouelinge van Sylvester. Die verslag is al einde Mei tydens ’n raadsvergadering, wat in komitee was, ter tafel gelê.

Die verslag, waarvoor die raad glo reeds vir meer as R2miljoen gefaktureer is, is in Januarie deur die raad aangevra onder die leiding van Sylvester en opgestel na aanleiding van getuienis deur hom en onder andere Vlancio Donson, Icosa-raadslid, en Gavin Juthe, Sarco-raadslid.

Paulse en ander raadslede en amptenare wat in die verslag geïmpliseer word, is nie voor die op­stel van die verslag die geleent­heid gegun om hul kant van die saak te stel nie.

Die Webber Wentzel-verslag is nie na aanleiding van ’n forensiese ondersoek opgestel nie soos al beweer is. Een opmerking in die verslag wat beslis korrek is en soos ’n paal bo water staan, is dat die verhouding tussen Sylvester en Paulse “fraught with toxicity en distrust” was.

Sylvester se bedanking en die lek van die Webber Wentzel-verslag is onder meer die laaste tyd gebruik om politieke spanning op Oudtshoorn aan te blaas.

In die Webber Wentzel-ondersoek is nie net klagtes teen Paulse ondersoek nie, maar ook klagtes oor die verdrinking van Cornelius Draai begin Januarie in die Bridgton Swembad, oor die munisipaliteit se pensioenfonds
en die betrokkenheid van munisipale amptenare by die interne DA-tugverhoor van Sylvester.

25 Junie 2020: Die Hoorn berig dat in die Webber Wentzel-verslag daarop gewys word dat die verskillende, maar tog aanvullende rolle van ’n burgemeester en munisipale bestuurder duidelik in wetgewing afgebaken word, met die hoofdoel om tot voordeel te wees van die gemeenskap wat deur die munisipaliteit bedien word.

Die Hoorn het die regsfirma Webber Wentzel gevra of hulle toestemming gegee het dat die verslag bekend gemaak mag word waarop hulle Die Hoorn na die munisipaliteit verwys het.

Navrae van Die Hoorn aan die munisipaliteit of daar deur hulle toestemming gegee is dat die verslag of dele daarvan na buite bekend gemaak mag word, is nie beantwoord nie.

’n Raadsvergadering op 19 Junie waartydens die Webber Wentzel-verslag onder meer bespreek sou word, is deur die speaker, Julia le Roux, uitgestel nadat ’n groep beswaarmakers die munisipale gebou binnegestorm het sonder om die nodige Covid-19-protokol te volg.

Videos op sosiale media wys skreeuende, vloekende mense wat die munisipale gebou binnegaan.

“Dit was ’n herhaling van die vorige dag toe dieselfde mense ’n bestuursvergadering in die raadsaal binnegedring het en nie wou loop toe hulle versoek is nie,” het Le Roux gesê.

“Ek het klagtes ontvang van raadslede wat bedreig gevoel het en is ingelig dat amptenare aangerand is.

“Die feit dat die meeste raadslede in die hoë risiko-kategorie vir Covid-19 val, vererger voorts die erns van hierdie optrede.

“Dit is my verant­woordelikheid om die veiligheid van raadslede te verseker.

Die risiko’s wat die gebeure gister en vroeër vandag inhou, laat my geen ander keuse as om die raadsvergadering uit te stel totdat ons die nodige veiligheidsprotokol ingestel het nie.”

Le Roux sê sy het besef dat die munisipaliteit se veiligheidsdienste nie toegerus is om groepe betogers binne die munisipaliteit te beheer wat die munisipaliteit binnegaan nie.

Op ’n raadsvergadering op 25 Junie is die tweede volume van die Webber Wentzel-verslag ter tafel gelê, maar nie bespreek nie.

Intussen is ’n spesiale raadsvergadering belê vir Maandag, 20 Julie, waar die verslag hanteer sal word.

Na wat verneem word, is Paulse se reaksie op die Webber Wentzel-verslag reeds opgestel en sal dit by dieselfde vergadering hanteer word.

Prestasiebonusse

Alan Paulse, Oudtshoorn se munisipale bestuurder van Oudts-hoorn, en twee van sy voormalige direkteure, Felix Lötter, direkteur: finansies, en Chris Koch, direkteur: tegniese dien­ste, het al drie prestasiebonusse ontvang vir die boekjaar 1 Julie 2018 tot 30 Junie 2019.

Dié bonusse word toegeken deur ’n komitee wat ’n buitepersoon insluit. Die evaluasie word gedoen aan die hand van voorgeskrewe kriteria en is reeds aan Paulse, Lötter en Koch uitbetaal.

1 Comment on "DA-raadslede toenemend verdeeld onder Sylvester"

  1. petrus cupido | 18/07/2020 at 15:29 |

    wat kan nog verder skuif loop baie bekomerd

Comments are closed.