Lesersbriewe

Briewe / Letters

Onaanvaarbaar hoe morsig mense nou is Morsjorse 1 Ek het pas ’n ronde deur Oranjestraat, Parkweg en Albert-, Buitekant- en Bloem­straat voltooi. Dis vir my abso­luut onaanvaarbaar om te sien…