Briewe / Letters

Water usage has to decrease

I have now lived in Oudtshoorn for thirteen years. During that time there has been a notable increase in the population. I am unable to find any statistics to support my contention, but feel that it is safe to assume that population growth of 10% would be a relatively reasonable assumption.
We are at present experiencing a very dry period. A week or so ago, Die Hoorn reported that the three irrigation dams were, for all practical purposes, empty. The last percentage level given for our reticulation dam water level was 66%.

What has not decreased is our water usage. Our storage capacity has not increased.
We await the KKNK, with the inflow of a large number of visitors. All will have the guest house owners washing their towels, sheets, etcetera. Cars will line up at the umpteen car wash facilities. The toilets will be flushed and water, short in Cape Town, will be welcomed like manna from heaven by the visitors from the really dangerously dry areas of the Western and Northern Cape.

According to the website, westerncape.gov.za, we in Oudtshoorn are on “level one restrictions,” whatever that might mean.

Now let’s not join all the complainers about what their complaints cannot change, but rather look at what we can do to rectify, what I and others feel is a looming potential crisis. Memories are short, but recall what happened in Beaufort West in the recent past.

We need to have a water restrictions policy that is enforced, perhaps by our seldom seen traffic officers; we need to start recycling our waste water or grey water – sounds better than contaminated water; we need to see that each household has a rain water tank. This costs money, perhaps an interest-free loan payable over a period for those who need help. Water tanks need no longer be unsightly, mosquito infested corrugated iron affairs. The new designs fit snugly against the wall, look like bricks and can be painted to blend with the house or structure.

It will costs less to introduce these measures than to wait for a catastrophic drought and then wait while an immensely expensive new storage dam is constructed. Windhoek recycles all grey water, believe it or not; London, UK recycles 85% of its grey water. The joke is, you can have the same cup of tea seven times in a week!

Our centre island in Langenhoven street needs water to keep that water hungry Kikuyu grass alive. This is the Klein Karoo. Rip out the grass, use round stones to cover the area interspersed with our indigenous aloe plants. Pipe burst? Lift stones and aloe, replace immediately!

Our Council needs to take its head out of the sand and get an action plan going now!
As an aside; calculate how many litres of water can be collected from an average house roof from a rainfall of 5 mm. It is mind boggling!
– William Gould, Oudtshoorn

Steek kers op by Mosselbaai

Oudtshoorn se straatkindprobleem moet aangespreek word. Nou dadelik, met samewerking van alle rolspelers.

Ek vra: Is daar enige persoon wat nie wil hê dat hierdie probleem dadelik en effektief aangespreek moet word nie? Kan Oudtshoorn, waar ­toerisme so ’n belangrike rol speel, toelaat dat kinders wat in die skool moet wees ons dorp beheer en maak wat hulle wil?

Daar moet vinnig en daadwerklik opgetree word om hierdie probleem op te los. Die munisipaliteit, in samewer­king met die polisie, moet ’n strategie uitwerk hoe hierdie probleem aangespreek kan word. Nog belangriker, maak julle strategie bekend aan die inwo­ners van Oudtshoorn, sodat almal kan weet wat om te doen as hulle met straatkinders gekonfronteer word.

Ek kamp al meer as 30 jaar Desembermaande in my karavaan op Mosselbaai. Die afgelope 12 jaar staan ek by die Punt-karavaanpark teenaan die straat wat om die Punt lei.

Die eerste paar jaar is ons gereeld lastig geval deur bedelaars wat deur die draad bedel. ’n Paar jaar gelede het dié skielik gestop. Inwoners van Mosselbaai het vir my gesê dat die munisipa­liteit ’n besluit geneem het om die pro­bleem aan te spreek. Nog verlede jaar was Mosselbaai skoon van bedelaars en straatkinders.

As Mosselbaai hierdie ommekeer kon bewerkstellig het, kan Oudtshoorn dit ook doen. Kontak Mosselbaai en hoor wat hulle gedoen het sodat inwoners en besoekers veilig kan voel.
Dat klagtes gelê word, skuldiges ­geï­dentifiseer word om net weer vrygelaat te word, is nie ’n oplossing nie.

Kom Oudtshoorn, spreek hierdie probleem aan en sodat dit permanent opgelos kan word.
– Hennie Olivier, Oudtshoorn

Rommel, Aifa en stout kinders

Ek verwys na my vorige skrywe oor Parkweg se tuinvullis en bourommel.
Die skuldige partye woon hoofsaaklik vanaf nommers 70 tot 102 – tussen Oranje- en Meulstraat. Nie al dié mense is skuldig nie, maar ek het ’n ­tuinhulp op­gemerk wat tuinrommel voor ’n an­der huis gooi as die een waar hy werk, en hom daaroor vermaan. Die rommel lê egter steeds waar hy dit gestort het.
Ek merk ’n paar van die skuldiges kan moontlik diegene wees wat onlangs veiligheidsheinings en hekke geïnstal­leer het, asook mense wat ver­beterings aangebring het. Dus is almal nie skul­dig nie en dis moeilik om die ware mors­jorse te identifiseer. Steeds bly dit onaanvaarbaar dat opgevoede mense so mors en optree.

Ek versoek die stadsraad vriendelik om drastiese optrede ten opsigte van die bogenoemde saak te implementeer.

Verlede week het ’n paar straatwer­kers met grawe kamma Tautestraat kom skoffel en skoonmaak. Wat ’n grap! Drie bossies is uitgesteek en verder is by my vrou brood en koeldrank gebedel!

Die res van die sypaadjies is nog vol gras en bossies en geen vullis is gevee of opgetel nie! Die mense word met belastingbetalersgeld betaal. Geen kontrole nie, elkeen neuk maar op sy manier aan. Dis nou spreekwoordelik werk soek maar bid dat hul nie kry nie!

Ons kan nie so voortploeter nie!
• Die tweede saak wat my ontstel, is die garde wat voortdurend ’n geveg met Aifa het. Nou is dit weer oor nagvlug-opleiding!

Het die mense niks beter om te doen as om sake wat vir ons dorp vooruitgang wil bring te probeer afbreek nie? Besef julle dat dit eintlik ekonomiese terrorisme is? Verstaan die mense nie hoe die ekonomie werk nie, of is ek die een wat dit nie verstaan nie?

Aifa het reeds uitgewyk na Beaufort -Wes en is met ’n gejuig daar ontvang vanweë die ekonomiese inspuiting wat dit vir hulle gebring het! Hulle lag in hul mou vir ons klomp dwase wat sulke besighede kniehalter en terroriseer. Dit terwyl ons dorp finansieel in die modder lê! (By wyse van spreke!)
Verskoon my, maar dit gaan my verstand te bowe. Hierdie dorp het alle moontlike inspuitings soos dié nodig!

Die ander tragedie is dat die ANC nou vervang is met misdadiger-straat­kinders! Dit verstom my dat ons polisie blykbaar nie by magte is om die probleem vas te vat en uit te roei nie! Mens kry geen soortgelyke probleem in enige van ons omliggende Suid-Kaapse dorpe nie – hoe kry hulle dit onder beheer?
Is daar dalk ’n geheime mag agter die skerms, of is dit blatante onbevoegd­heid en onwilligheid? Dit het regtig tyd geword dat lyfstraf teruggebring en toegepas word. Dit werk 90% van die tyd uitstekend. Ons kan nie langer toelaat dat krimi­nele ons dorp oorheers nie
– Nico Ungerer, Oudtshoorn

Kyk na tyd van  vliegopleiding

Ek dra nie kennis van die aard en inhoud van die ooreenkoms tussen Aifa en die Oudtshoorn Munisipaliteit om ’n vliegskool vir leerlingvleëniers in Oudtshoorn te bedryf nie.

Dit kom egter vir my voor dat van die voorwaardes wat tog sekerlik deel van die ooreenkoms was, of nie stiptelik nagekom word nie, of in bepaalde gevalle geïgnoreer word.

Voorbeelde: Daar is soms tot 30 vlugte daagliks oor ’n groot deel van die dorp se woongebied, dikwels teen ’n lae hoogte. Dit lei tot erge lugbesoedeling en geraasbesoedeling.

Oudtshoorn is alombekend as die juweel van die Klein Karoo. Sy mooi omgewing is ’n trekpleister vir toeris­me. Die vars en skoon lug in die afwesigheid van groot nywerhede is sekerlik ook die rede waarom Oudtshoorn oor drie aftreeoorde beskik.

Ek glo die meeste inwoners gun die vliegskool hul aktiwiteite, maar dit sal vir baie beter wees as vliegopleiding Maandae tot Vrydae tussen 08:00 en 17:00 plaasvind. Dus, normale besigheidsure. Ek vertrou dat die aangeleentheid die nodige aandag sal kry.
Espie Olivier, Oudtshoorn

Verwyder nadelige gevolge

Ons dorp het veral drie nadelige aspek­te wat die afgelope sewe jaar ’n nega­tie­we beeld van Oudtshoorn uitdra.

Die eerste is die wanbestuur, verwaar­losing en agteruitgang van die dorp se infrastruktuur, geboue en rommelstrooiery waaroor verskeie briewe voorheen in Die Hoorn gepubliseer is.

Tweedens is die toestemming aan Aifa om ’n opleidingsvliegskool in Oudts­hoorn te bedryf.

Derdens die SA Weermag wat in die begin sy lawaaierige troepe in die dorp se strate laat rondhardloop het. (Ge­luk­kig vind dit nie meer plaas nie). ’n Weermag wat verkies om sy opleiding teenaan woongebiede te doen eerder as soos in die verlede aan die westekant van die koppe waar hulle geskreeu, lawaai, gesing en skietoefeninge nie ’n steurnis en ergernis vir sommige inwoners van ons dorp sal wees nie.

Blykbaar het Oudtshoorn ook ver­geet van sosiale media se invloed. Bo­ge­noemde faktore is globaal in die sosiale media gedra wat potensiële ko­pers en dalk ook toeriste afgeskrik het. Van ons wat kinders in die buiteland het, is baie bewus hiervan. Al drie ­dié faktore kan reggestel word dmv sa­me­werking en onderhandeling in goeie trou. Alles moontlik sal gedoen moet word om Oudtshoorn weer terug te kry op die ou pad van bekendheid vir sy rus­tige, veilige plattelandse admosfeer, netjiese aftreedorp en veilige toeristebestemming.

As gekyk word na goeie ontwikkelingsareas waar baie erwe onbebou en slordig lê, flikker die rooi ligte wat voor­uitgang betref in vergelyking met ons buurdorpe.
– Bart Vosloo, Oudtshoorn