Boek vir boek

Leer kinders om lief te wees vir lees met die hulp van die nasionale lees-vir-plesier-program, Nal’ibali. Nal’ibali is gestig deur PRAESA, ’n eenheid geassosieer met die Universiteit van Kaapstad, om  volwassenes te steun om kinders te help om lief te wees vir lees.

Leer kinders om lief te wees vir lees met die hulp van die nasionale lees-vir-plesier-program, Nal’ibali. Nal’ibali is gestig deur PRAESA, ’n eenheid geassosieer met die Universiteit van Kaapstad, om
volwassenes te steun om kinders te help om lief te wees vir lees.

Daar is so baie verskillende stories en so baie boeke. Dit is dus nie verbasend dat wanneer ons gevra word om boeke met kinders te deel, ons soms verward en oorweldig voel oor wat om te kies nie.

Almal van ons – kinders en volwas­senes − word lesers deur een boek op ’n slag te lees. Dit is slegs deur op ons eie en saam met ander te lees dat ons leer wat om te doen en watter boeke om te kies. Daar is geen regte plek om te begin nie, net ’n regte tyd − nou! Blad­sy vir bladsy, storie vir storie en boek vir boek leer ons geleidelik meer oor boeke en lees, en raak ons gemakliker in ons rol as leser en as leesrolmodel vir ander.

Elke keer wanneer ons ’n boek lees, leer ons iets – en hierdie leerproses hou nooit op nie! Daar is soveel om te leer ken en te ervaar – van die voorkoms en gevoel van ’n boek, tot die temas, karakters, skryfstyl en illustrasies.

Dit help om vir ander te vra watter boeke hulle geniet het, en om dan hulle aanbevelings te lees. Dis net soos wanneer jy klere in ’n winkel aanpas om te kyk of jy daarvan hou – sommiges hou jy van en ander nie! Maar net soos wat ons ons klerekaste uitbrei, leer ons mettertyd van watter stories ons die meeste hou. Elkeen van ons maak ’n versame­ling geliefkoosde stories bymekaar. Dit kan stories wees wat naby die huis afspeel of stories van verre plekke; sommiges het lesse en boodskappe, som­- miges vertel van swaarkry en uitda­-gings, en ander laat ons lag en vul ons met vreugde.

Sommige van ons begin as babas stories bymekaarmaak, op die skoot van ’n geliefde volwassene. Sommige van ons begin by die skool wanneer ’n onderwyser of bibliotekaris vir ons voorlees. Hierdie volwassenes kan die krag en vreugde van lees aan ons oordra, want hulle het dit al self ervaar. En daarom ontwikkel ons boek vir boek as lesers, en ons dra hierdie ervaring aan die volgende generasie oor, wat dit op hulle beurt weer eendag aan hulle kinders sal oordra.

“Boeke is die vliegtuig, en die trein, en die pad. Hulle is die bestemming en die reis. Hulle is ’n tuiste.” (Vertaal uit: Anna Quindlen: How reading changed my life.)
• Hierdie artikel is beskikbaar gestel deur die Nal’ibali-lees-vir-plesier-program.
Vir meer wenke oor lees, leesaktiwiteite of stories om saam met jou kinders te geniet in ’n verskeidenheid Suid-Afrikaanse tale, besoek: www. nalibali.org en www.nalibli.mobi, of vind dit op Facebook en Twitter: @nalibaliSA. Nal’ibali ondersteun die Oudtshoorn Lighuis-leesklub. Maak kontak met hulle by https://www.facebook.com/ OudtshoornLighuis/