Oudtshoorn Landdroshof se deure gesluit deur arbeidsinspekteurs

Die Wes-Kaapse Departement van Indiensneming en Arbeid het Woensdag die Oudtshoorn Landdroshof gesluit nadat arbeidsinspekteurs gevind het dat die hof nie aan verskeie vereistes van die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid voldoen nie. Daar is ook gevind die hofgebou is onveilig omdat verskeie Covid-19-regulasies nie nagekom is nie.

Die besoek van die arbeidsinspekteurs het gevolg nadat inligting ontvang is dat die hof nie aan wetgewing voldoen nie.

’n Verbodskennisgewing is uitgereik wat beteken dat geen aktiwiteite meer in die hofgebou mag plaasvind en geen personeel en besoekers daar toegelaat sal word nie. Die verbod bly geldig totdat dit deur die Departement van Arbeid gelig word.

Van die oortredings is dat die hof nie ’n behoorlike COVID-19-risikobepaling in plek gehad het nie, nie die COVID-regulasies nagekom het ten opsigte van die gebruik van biometriese stelsels, siftingsprosesse en sosiale afstandhouding nie, en ook geen prosedures het om die isolasie en kwarantyn van personeel te bestuur nie.

David Esau, provinsiale hoofinspekteur, sê personeel en besoekers word in gevaar gestel deur die gebrek aan basiese gesondheids- en veiligheidsprotokol. “Ons het tydens ons inspeksie gevind dat die brandblussers verval het en elektriese bedrading van swak gehalte was. Ons het geen ander keuse gehad as om die hof te sluit ter wille van die veiligheid van die personeel en die publiek nie. ”Volgens Esau sal die verbodskennisgewing eers omgekeer word wanneer die hof kan bewys dat alle oortredings aangespreek is.

“Die hof sal ook ’n gesondheids- en veiligheidskomitee moet instel.”

Hy sê ’n opvolgbesoek sal plaasvind sodra die werkgewer bevestig dat aan alle minimum standaarde vir die veiligheid van werknemers en die publiek voldoen is.

Na verwagting sal arbeidsinspekteurs nou ook howe in Beaufort-Wes, Calitzdorp, Ladismith en Prins Albert inspekteer.

Inspekteurs sal ook voortgaan om werkplekke te besoek om die nakoming van wetgewing daar te moniteer en op te tree waar nodig. (Deur Liesel le Roux)