Wesbank Tennisklub se bestuur vir 2021/22

Die bestuur van die Wesbank Tennisklub is tydens die klub se algemene jaarvergadering onbestrede herkies vir 2021/22. Voor sit Ernst Kok (ondervoorsitter) en John Marais (voorsitter). Agter van links staan Dirk Potgieter, Hanlé Kok, Jacques de Beer en Theunis Kruger. Afwesig met die neem van die foto was Susan Botha. Foto: Garnett Wicomb