Tweekamp-kapasiteitsbou werkswinkel hier aangebied

Deelnemers aan, en rolspelers van die Eden Tweekamp-werkswinkel. (Foto verskaf)

DIE Eden Tweekampfederasie, in samewerking met die Wes-Kaapse Departement van Kultuursake en Sport (DKS) en die Oudtshoorn Christelike Jeugforum, het op Woensdagaand (17 November) ’n kapasiteitsbou-werkswinkel op Oudtshoorn aangebied.

Die klem van hierdie werkswinkel is geplaas op vroue en spesiale behoefte-persone.

Dit was gratis vir alle belangstellendes.

Die aanbieders van die werkswinkel was Stephnie McKay, wat uitgebrei het oor inskrywings, programme en algemene administrasie; terwyl Dave van der Walt oor tydhou, beamptes en algemene beamptereëls gesels het.

Die aanbiedinge is prakties aangebied en handleidings is ook voorsien.

Dit was die eerste keer sedert 2019 dat ’n aangesig-tot-aangesig werkswinkel weer aangebied kon word.
Jean Neethling, DKS Eden Kantoorhoof, het die verrigtinge geopen en Eden Tweekamp geloof vir die goeie werk wat hulle doen op ont-wikkelingsvlak.

Streng Covid-protokols het egter gegeld en uit die aard van die bestaande Covid-protokols kon net ’n beperkte getal deelnemers geakkommodeer word.

Die organiseerders is egter tevrede met die opkoms van 30 deelnemers, en het heelwat positiewe terugvoer gekry. Elke deelnemer het ’n vaardigheidsertifikaat ontvang.