Baartman verkies tot uitvoerende raad van SARU

Hennie Baartman is verkies tot lid van die uitvoerende raad van die Suid-Afrikaanse Rugbyunie. Foto: Higgo Jacobs

DIE prinsipaal van die Eljada-Kairos Skool op Oudtshoorn en huidige president van die SWD Rugbyunie, Hennie Baartman, is Vrydag (29 April) tot lid van die uitvoerende raad van die Suid-Afrikaanse Rugbyunie (SARU) verkies tydens die unie se Algemene Jaarvergadering in Kaapstad. Baartman se aanstelling is vir ’n tydperk van vier jaar geldig.

Op ’n vraag oor watter voordele sy verkiesing tot die hoogste gesagsliggaam van SARU vir die sport in SWD én Oudtshoorn oor die algemeen inhou, het Baartman gesê dat daar onder meer finansiële voordele sal wees.

“Ek sal kan toesien dat SWD sy regmatige vergoeding ontvang en ontwikkelingsprogramme kan na Oudtshoorn gekanaliseer word. Skolesport kan ook meer blootstelling in die media kry en meer skolespanne van regoor die land kan na Oudtshoorn gelok word.

“Vir vrouerugby kan meer ontwikkelingsprogramme op Oudtshoorn aangebied word, en ’n rugby-akademie op Oudtshoorn sal verder ontwikkel en uitgebrei word. Vir die hele Oudtshoorn en omgewing kan my aanstelling geweldige voordele inhou,” het Baartman gesê.

Baartman is reeds vanaf 2010 die president van die SWD Rugbyunie. Hy was in 2021 lid van die reëlingskomitee van SARU tydens die toer van die Britse Leeus in Suid-Afrika.

Alexander het tydens die Vrydag se AJV beklemtoon dat die Leeutoer grootliks daartoe bygedra het dat SARU die boekjaar met ’n goeie wins kon afsluit. Sonder dit, het hy gesê, sou hulle die deure moes sluit.

Baartman se ampstermyn as president van SWD Rugbyunie eindig op 24 Mei wanneer ’n waarnemende president verkies moet word. (Deur Higgo Jacobs)