Rudolph die nuwe hoof van Hoërskool Oudtshoorn

Gerrit Rudolph, wat met ingang 1 Julie aangestel is as die nuwe skoolhoof van die Hoërskool Oudtshoorn. Foto: Liesel le Roux

’N MAN wat reeds diep spore by die Hoërskool Oudtshoorn getrap het, Gerrit Rudolph, is met ingang 1 Julie 2021 aangestel as die nuwe skoolhoof van die skool. Dit maak hom die sesde hoof in die skool se 58-jarige bestaan.

Rudolph is sedert 2002 die adjunk­hoof van die skool en neem sedert 2019 waar as skoolhoof nadat die vorige hoof, Coenie de Vos, in 2018 besluit het om die onderwys vaarwel toe te roep.

Rudolph was ook sedert 2002 die sporthoof van die skool. “Sport is in my DNA,” sê hy glimlaggend oor sy groot liefde vir sport. Hoewel hy in sy jong dae aktief rugby gespeel het, het ’n besering op 30 jaar hom gedwing om sy sportdrome te verander en op ander maniere sy passie uit te leef.

So was hy van 2007 tot 2015 voorsitter van die SWD Hoërskolerugby-vereniging, en vanaf 2013 tot 2019 uitvoerende bestuurder van die SA Skole Rugbyvereniging met die hoër­skole-sewesrugby as portefeulje.

“My taak was om strukture daar te stel in samewerking met die nasionale sewesakademie, en saam met hulle nasionale sewestoernooie op hoërskool­vlak te reël.

“Ek het in daardie jare nooit eers daaraan gedink om aansoek te doen vir ’n skoolhoofpos nie omdat ek my pas­sie kon uitleef in my betrokkenheid by sport, en terseldertyd baie daaruit geleer en baie ondervinding opgedoen het.

“In 2019 het ek ’n stadium in my lewe bereik waar ek besluit het om te fokus op en terug te ploeg in my skool, my loopbaan en die gemeenskap waar­binne ek woon.”

Rudolph sê dit is vir hom belangrik dat die skool ’n tuiste sal wees vir gelukkige leerders wat suksesvol kan wees en elkeen volgens sy of haar potensiaal ’n “kampioen” kan wees in alles wat hulle doen.

“Dit is my droom om verant­woordelike, produktiewe landsburgers te kweek wat ’n positiewe bydrae sal lewer tot die ontwikke­ling en ekonomie van hierdie pragtige land van ons.”

Hy sê sy visie vir die skool is om deur ’n effektiewe en holistiese bena­dering tot onderwys te fokus op kwa­liteitonderrig en akademiese uitne­mendheid; die verbetering en ontwikkeling van sportfasiliteite en afrigtings­tegnieke met meer en ook goed kom­pe­terende sportspanne, asook goeie kulturele deelname. Aspekte soos leer­der- en personeelontwikkeling asook die verbetering en ontwikkeling van die e-leer-kurrikulum en ’n fokus op 21ste eeuse vaardighede en programme is vir hom belangrik.

“Dit is ook vir my belangrik dat ons as ’n Struisie-familie die Struisie-le­gende-waardestelsel sal koester en daar­volgens sal leef en waarde sal toe­voeg tot ons vriende, families, gemeenskap en omgewing daarbuite.

En dan is daar dissipline, wat volgens Rudolph dikwels verkeerd verstaan word. “Dissipline is baie belangrik en ononderhandelbaar. Baie mense dink dit is net ’n stel reëls wat gevolg moet word. Maar eintlik skep dit orde en gee ruimte waarbinne leerders suksesvol kan presteer en hul menswees ten volle kan uitleef.

“Dit leer ons om ander met respek te behandel, verdraagsaam teenoor me­kaar te wees en met integriteit saam te leef.” (Deur Liesel le Roux)