Leersentrum wil lig bring!

Alicia Coetzee by twee graad 8- leerders van die Hoër skool Mô re - ster, Micalian Filander en Micayla Pockpas, en Sa mantha Pockpas van De Villiers Primêr (links) by haar nuwe Lighthouse Leersentrum wat leerders, wat nie die ge - riewe tuis het nie, help met na - vorsingswerk en take. Volgens Coetzee is dit ’n droom wat werklikheid geword het. Die leersentrum het twee “stasies” - die een in 2de Laan 6, Rocky Hill vir leerders in die omgewing van die Hoërskool Môrester en die ander in Du Toitstraat 2315, vir leerders van Bridgton Senior Sekondêr. Die twee stasies is elke dag oop en leerders sal beurtelings sowat ’n uur op die rekenaars kan werk. Hulle word bygestaan deur Peter- John Horne, ’n opvoeder aan die Hoërskool Protea. Foto: Garnett Wicomb

.