‘Ek kan net dankie sê vir die tydperk wat ek by dié skool van diens kon wees’

Isak Hendriks, voormalige hoof van Vlakteplaas UCC Primêr in die De Rust-distrik. Foto: Schalk le Roux

SY wens vir Vlakteplaas UCC Primêr in die De Rust-distrik is dat leerderprestasies by die skool nog verder sal groei en die skool sal voortgaan om kwaliteit-leerders te lewer.

So sê Isak Hendriks, voormalige prinsipaal, wat sedert 1 Mei die prinsipaal is van Booysendal VGK Primêr in Vredendal.
Hendriks was vanaf Julie 2012 as gewone opvoeder verbonde aan Vlakteplaas UCC Primêr, die skool wat op Jans Rautenbach se plaas, Oulap, gevestig is. Hendriks het in April 2014 oorgeneem as prinsipaal. Volgens hom was omstandighede in daardie stadium baie moeilik, omdat dit bekend geword het dat kleiner multigraadskole soos Vlakteplaas sou sluit.

“Ons het met verskeie rolspelers saamgewerk om die skool te bevorder. Daar was ’n tydperk toe die Slimkop Trust wat Rautenbach gestig het, die skool nie meer kon dra nie en onttrek het. Dit was baie moeilik en ek moes eie inisiatief aan die dag lê om die Wes-Kaapse Onderwysdepartement (WKOD) te oortuig dat die skool lewensvatbaar is en kan presteer. Die Tigerbrands Foundation het by die skool betrokke gebly, maar dit was harde werk om die projek vlot te laat verloop.”

Omdat die trust ’n bussie en ’n bakkie, wat ingerig was om kleuters te vervoer, ook onttrek het, moes Hendriks aansoek doen by die WKOD vir die afwenteling van die vervoerkontrakte om die skool finansieel te help en te verhoed dat die skool nie sou leegloop nie. Dit is gelukkig deur die WKOD goedgekeur.

Hendriks sê daar is oor die jare baanbrekerswerk op die gebied van sport en kultuur by Vlakteplaas gedoen. “Gekombineeerde klasse het minder ge-raak en klem is gelê op monograadklasse – een graad in ’n klas.

“Ek kan net baie dankie sê vir die tydperk wat ek by dié skool van diens kon wees.”

Hendriks, wat 23 jaar ondervinding in die onderwys na die voltooiing van sy B Ed-graad het, het tydens sy tydperk by Vlakteplaas ook bykans vier jaar op die prinsipaleforum in Kring 6 gedien en gereeld as bronpersoon by skole opgetree onder die leiding van die kringbestuurder, Chris Swanepoel.