‘Moet aan streng voorwaardes en terme voldoen’

Links: Bettie Keuler, eienaar van een van Oudtshoorn se mikroleningbesighede.

Bettie Keuler, eienaar van een van Oudtshoorn se mikroleningbesighede.

• Mikroleners is nié loan sharks nie’

MIKROLENERS het ten doel om die publiek te ondersteun wat nie by kommersiële banke kwalifiseer vir persoonlike lenings nie, sê Bettie Keuler, eienaar van een van Oudtshoorn se mikroleningsbesighede.
“As jy aansoek doen by die kommersiële banke moet jy onder andere waarborge lewer soos polisse of iemand moet borgstaan vir jou om in aanmerking te kom vir ’n lening. Die mikroleners verskil aangesien ons nie daardie waarborge vereis nie.”

Mikroleners word beperk met die hoeveelheid krediet wat aan ’n kliënt toegestaan word. Om te bepaal of ’n kliënt wel kwalifiseer vir lenings word sy/haar inkomste en uitgawes nagegaan.
Bettie sê mikroleners moet dus staatmaak op die kliënt se eerlikheid, en daarom word dit as ’n hoërisiko-besigheid beskou.

Mikroleners moet soos alle finansiële instansies aan streng terme en voorwaardes voldoen wat deur die Nasionale Kredietreguleerder (NCR) bepaal word. Dit sluit in dat ’n mikrolener elke drie maande verslae aan die NCR moet deurstuur sodat hulle kan moniteer of die besigheid nog aan alle vereistes voldoen.
Die besigheid se programme moet ook deur die NCR goedgekeur word voordat dit kan handel dryf. Daar moet voorts by Compuscan of Experian navraag gedoen word om ’n kliënt se kredietwaardigheidsrekord te kry.

Mikroleners wat aan die MFSA (Micro Finance South Africa) behoort, word voortdurend op hoogte gehou van wetgewing ten opsigte van mikrolenings en veranderinge en aanpassings daarvan. MFSA is ’n verteenwoordigende liggaam vir wettige en geregistreerde mikro-finansiële krediet­verskaffers in Suid-Afrika.

• Daar bestaan ’n wanpersepsie by die breë publiek dat mikroleners en “loan sharks” dieselfde is.
Die term “loan sharks” word gebruik vir persone of besighede wat lenings aan mense verskaf sonder dat hulle geregistreer is en selfs wetgewing verontagsaam soos om hulle kliënte se ID’s en bankkaarte as sekuriteit te hou en rente te hef wat nie deur die NCR goedgekeur is nie.