Die nuwe lede wat in Junie 2023 aangesluit het by die Oudtshoorn Besigheidskamer

Drie nuwe lede het in Junie by die Oudtshoorn Besigheidskamer aangesluit. Hulle is Kim Vermeulen van Medilusions, Peter Springer en Melanie Andries van South Cape TVET College. By hulle staan (heel links) Abri Ferreira voorsitter en Hennie Davel (heel regs) bestuurslid van die Besigheidskamer. Foto: Angelique Erasmus