40 jaar-mylpaal vir Hans van Arkel

Hans van Arkel.

Hans van Arkel.

’N NEDERLANDER wat ’n groot rol speel in die goeie verhoudinge tussen Oudtshoorn en sy tweelingstad in Ne­derland, Alphen aan den Rijn, het pas ’n belang­rike mylpaal bereik.

Hans van Arkel, wat Oudtshoorn al die afge­lo­pe 20 jaar gereeld besoek, het op 1 Julie die 40ste verjaardag van sy dienskontrak met die mu­nisipaliteit van Al­phen aan den Rijn ge­vier. Van Arkel het oor die jare baie prominente poste binne die Alphen aan den Rijn-munisipaliteit beklee; één daarvan om as amptelike kontak op te tree tussen Alphen en Oudtshoorn se munisipaliteitsbesture.

Hy is ook ’n bestuurslid van die Stigting Platform Stedenband Oudtshoorn SA, wat betrokke is by verskeie projekte op Oudtshoorn. Die voorsitter van die bestuur is sy broer, Koos van Arkel.

Hans van Arkel werk oor die jare nou saam met die Oudtshoorn Munisipaliteit asook met onder meer die Oudtshoorn Besigheidskamer, die Oudts­hoorn Rotariërs en Agri Klein Karoo.

Sy drie dogters, Anne, Iris en Esther van Arkel, sê hulle is baie trots is op hul pa en bewonder sy betrokkenheid by Oudtshoorn. Iris en Esther het albei al vir rukke op Oudtshoorn gewoon.