Kingdom News: Volg die voorbeeld van God

Pastoor Francois Mattheüs, AGS Klein Karoo Gemeente. Foto verskaf

EFESIËRS 5:1-5:
“Volg dan die voorbeeld van God as geliefde kinders, en leef in liefde, net soos Christus ons liefgehad, en Homself ter wille van ons oorgegee het as ’n offergawe aan God, as ’n offerande met ’n aangename geur. Maar, soos dit heiliges betaam, moet daar onder julle van onsedelikheid en allerlei onreinheid of gierigheid geen sprake wees nie, ook nie van skandelikhede en dwase of lawwe praatjies, wat alles onvanpas is nie, maar eerder van danksegging. Want dit moet julle goed begryp: Geen hoereerder of onreine of gierigaard – so iemand is ‘n afgodedienaar – het ’n erfdeel aan die koninkryk van Christus en van God nie.”

Nabootsing is ’n baie interessante verskynsel. Dit begin van ’n baie jong ouderdom af. Kinders sal hul ouers in alles naboots – hoe hulle loop, hoe hulle praat, wat hulle dra (tot ’n sekere ouderdom), en selfs gebare wat hulle gebruik. In die dae waarin ons leef, het die beginsel van nabootsing in bemarking ’n baie groot en doeltreffende industrie geword.

Advertensiemaatskappye gebruik bekende persoonlikhede om hul produkte te bemark in die hoop dat mense hierdie helde sal naboots en hul produk sal begin gebruik.

Ek glo een van die diepliggende redes hiervoor is dat mense hulself tot iets of iemand wil verbind. Dit laat ons almal belangrik en goed voel oor onsself. Mense sal veel eerder iemand volg wat ’n paar miljoen volgelinge het as iemand wat maar net enkele volgelinge het. Hoekom is dit so?

Heel waarskynlik is dit die gevoel van om deel te wees van iets baie groter en beter. Wanneer ons dieselfde tendens as miljoene ander mense volg, sal ons op een of ander manier inpas en deel wees van iets groter en dit sal ons laat goed en tevrede voel.

Wanneer mense sien dat hul helde deur so baie ander mense aanbid en geliefd is, kom hulle tot die gevolgtrekking dat as hulle soos hul held kan word, mense hulle ook sal liefhê en aanbid.

Natuurlik kan dit ’n positiewe of negatiewe resultaat hê, afhangend van wie jy volg of naboots. Uiteindelik word jy dit wat jy naboots of volg deur assosiasie.

In die boek Efesiërs skryf Paulus in die eerste drie hoofstukke oor die grootheid van God, die geestelike rykdom wat ons in Christus het, en ons identiteit in Christus. Vanaf hoofstuk 4 verskuif hy die fokus na hoe ons lewens behoort te lyk as gevolg van ons identiteit in Christus.

Hy vermaan sy lesers om nie te wandel soos die heidene gewandel het nie, maar om anders, bemagtig van binne, deur die Heilige Gees te lewe. Nou, in Efesiërs 5, brei hy uit op hierdie tema van om nabootsers te wees. Ons sal sien dat wat en wie ons naboots ‘n dramatiese effek in ons lewens het.

Paulus, een van die grootste beïnvloeders van alle tye, vra ons ook in hierdie gedeelte, wie boots jy na? Natuurlik bemoedig Paulus ons en moedig hy ons aan om Christus na te volg of na te boots, want dit is die lewe wat God vir my en jou wil hê. God wil ons seën en dit gebeur wanneer ons Christus Jesus se voorbeeld in alle omstandighede en ons lewenswandel navolg.

Volg God self na
Ons is gemaak om iemand spesifiek te volg, iemand lief te hê en iemand na te boots. Die enigste een wat onfeilbaar in elke opsig en voorbeeld van lewe is, die een wat al die pragtige eienskappe besit, onvoorwaardelik liefhet en ons heelhartig aanvaar, is God ons Vader. God het vir ons gewys hoe hierdie volmaaktheid in sy seun, Jesus Christus, ook is. Jesus het immers self gesê, as jy My gesien het, het jy die Vader gesien. Jesus Christus is die perfekte held en die perfekte voorbeeld om na te volg en na te boots.

Volg God se liefde na
Indien ons nie die volledige en volmaakte liefde van God verstaan nie, kan ons in die strik trap om ons verwysingsraamwerk van aardse, onvolmaakte liefde te gebruik en dit op ons beeld van God toe te pas. Ons het dalk aardse onvolledige liefde ervaar wat op ’n sekere punt stop, opgee wanneer dit moeilik word, en dit bring vrees vir verwerping, en vrees vir straf.

God is tog nie ’n mens nie. God het nie liefde nie, God IS liefde. Daar is niks wat vir Hom te moeilik is om te hanteer nie, geen probleem wat Hy nie kan oplos nie, geen saak te moeilik nie.
Soos ons in die eerste drie hoofstukke van Efesiërs sien, is sy liefde onvoorwaardelik gebaseer op
Sy siening van jou en dat Hy jou volgens Sy beeld geskape het. God sal nooit ophou om jou lief te hê nie. Jy kan kies om van Hom af weg te loop, maar hy sal jou nooit in die steek laat nie. Jy is altyd welkom terug by die Vader se huis.

Hoe meer ons hierdie waarheid verstaan, hoe meer sal dit verander in hoe ons optree en God naboots. Ons besef dan dat ons onvoorwaardelike liefde, barmhartigheid en genade ontvang en daarom kan ons ook ander onvoorwaardelik liefhê, genade gee en barmhartigheid betoon met ander.

Volg God se opoffering na
Ons moet onsself gedurig afvra: “Wat het Christus prysgegee?” Eerstens het hy sy lewe prysgegee, sy fisiese liggaam oorgegee, selfs tot die dood. Baie van ons sal dalk nooit in hierdie land gevra word om fisies vir Christus te sterf nie, maar ek kan steeds kies om my liggaam as ’n lewende offer aan God te gee om gebruik te word waarvoor hy dit wil gebruik tot Sy eer. Ons is die fisiese hande, voete, monde, ore, arms en bene van God op hierdie aarde.

Tweedens het Christus al sy voorregte, sy gelykheid met God, sy goddelike gestalte aangebied en gekies om homself van dit alles in gehoorsaamheid leeg te maak. Ons moet onsself afvra, wie het die meeste gehad om neer te lê: Christus of ek? Eendag sal ons Hom sien in al sy glorie en alles wat Hy bereid was om op te offer, en ons sal des te meer in verwondering staan oor wat Hy gedoen het.

Paulus sê vir ons om dieselfde gesindheid te hê as wat Christus gehad het. In jou persoonlike lewe vra God jou meestal om dit wat leeg, stukkend, onvervuld en vervorm is, neer te lê sodat Hy dit met sy volheid, heelheid, vervulling en lewe kan vervang en dit dan kan gebruik om ander te beïnvloed.

Dit is egter belangrik om te verstaan watter tipe offergawe vir God aanvaarbaar is. Die offer waarin God belangstel, is die offer van gehoorsaamheid en oorgawe. Hy soek dat ons ons sal oorgee aan Sy wil sodat Hy in ons kan werk om te werk en te wil volgens sy doel.

Die uitnodiging om iemand jou te laat navolg soos jy God in Christus navolg, kan nogal skrikwekkend wees. Niemand is immers volmaak soos Hy nie. Die sleutel is ’n opregte geloof in Christus Jesus. Die persoon wat ywerig is om God as Vader na te volg, sal geloof in Hom hê. Hy sal daartoe verbind wees om meer en meer soos Hy te word en sal ontevrede wees met elke tekortkoming.

Mag jy daardie persoon wees! (Deur Pastoor Francois Mattheüs)
EFESIËRS 5:1-5:
“Volg dan die voorbeeld van God as geliefde kinders, en leef in liefde, net soos Christus ons liefgehad, en Homself ter wille van ons oorgegee het as ’n offergawe aan God, as ’n offerande met ’n aangename geur. Maar, soos dit heiliges betaam, moet daar onder julle van onsedelikheid en allerlei onreinheid of gierigheid geen sprake wees nie, ook nie van skandelikhede en dwase of lawwe praatjies, wat alles onvanpas is nie, maar eerder van danksegging. Want dit moet julle goed begryp: Geen hoereerder of onreine of gierigaard – so iemand is ‘n afgodedienaar – het ’n erfdeel aan die koninkryk van Christus en van God nie.”

Nabootsing is ’n baie interessante verskynsel. Dit begin van ’n baie jong ouderdom af. Kinders sal hul ouers in alles naboots – hoe hulle loop, hoe hulle praat, wat hulle dra (tot ’n sekere ouderdom), en selfs gebare wat hulle gebruik. In die dae waarin ons leef, het die beginsel van nabootsing in bemarking ’n baie groot en doeltreffende industrie geword.

Advertensiemaatskappye gebruik bekende persoonlikhede om hul produkte te bemark in die hoop dat mense hierdie helde sal naboots en hul produk sal begin gebruik.

Ek glo een van die diepliggende redes hiervoor is dat mense hulself tot iets of iemand wil verbind. Dit laat ons almal belangrik en goed voel oor onsself. Mense sal veel eerder iemand volg wat ’n paar miljoen volgelinge het as iemand wat maar net enkele volgelinge het. Hoekom is dit so?

Heel waarskynlik is dit die gevoel van om deel te wees van iets baie groter en beter. Wanneer ons dieselfde tendens as miljoene ander mense volg, sal ons op een of ander manier inpas en deel wees van iets groter en dit sal ons laat goed en tevrede voel.

Wanneer mense sien dat hul helde deur so baie ander mense aanbid en geliefd is, kom hulle tot die gevolgtrekking dat as hulle soos hul held kan word, mense hulle ook sal liefhê en aanbid.
Natuurlik kan dit ’n positiewe of negatiewe resultaat hê, afhangend van wie jy volg of naboots. Uiteindelik word jy dit wat jy naboots of volg deur assosiasie.

In die boek Efesiërs skryf Paulus in die eerste drie hoofstukke oor die grootheid van God, die geestelike rykdom wat ons in Christus het, en ons identiteit in Christus. Vanaf hoofstuk 4 verskuif hy die fokus na hoe ons lewens behoort te lyk as gevolg van ons identiteit in Christus.

Hy vermaan sy lesers om nie te wandel soos die heidene gewandel het nie, maar om anders, bemagtig van binne, deur die Heilige Gees te lewe. Nou, in Efesiërs 5, brei hy uit op hierdie tema van om nabootsers te wees. Ons sal sien dat wat en wie ons naboots ‘n dramatiese effek in ons lewens het.

Paulus, een van die grootste beïnvloeders van alle tye, vra ons ook in hierdie gedeelte, wie boots jy na? Natuurlik bemoedig Paulus ons en moedig hy ons aan om Christus na te volg of na te boots, want dit is die lewe wat God vir my en jou wil hê. God wil ons seën en dit gebeur wanneer ons Christus Jesus se voorbeeld in alle omstandighede en ons lewenswandel navolg.

Volg God self na
Ons is gemaak om iemand spesifiek te volg, iemand lief te hê en iemand na te boots. Die enigste een wat onfeilbaar in elke opsig en voorbeeld van lewe is, die een wat al die pragtige eienskappe besit, onvoorwaardelik liefhet en ons heelhartig aanvaar, is God ons Vader. God het vir ons gewys hoe hierdie volmaaktheid in sy seun, Jesus Christus, ook is. Jesus het immers self gesê, as jy My gesien het, het jy die Vader gesien. Jesus Christus is die perfekte held en die perfekte voorbeeld om na te volg en na te boots.

Volg God se liefde na
Indien ons nie die volledige en volmaakte liefde van God verstaan nie, kan ons in die strik trap om ons verwysingsraamwerk van aardse, onvolmaakte liefde te gebruik en dit op ons beeld van God toe te pas. Ons het dalk aardse onvolledige liefde ervaar wat op ’n sekere punt stop, opgee wanneer dit moeilik word, en dit bring vrees vir verwerping, en vrees vir straf.

God is tog nie ’n mens nie. God het nie liefde nie, God IS liefde. Daar is niks wat vir Hom te moeilik is om te hanteer nie, geen probleem wat Hy nie kan oplos nie, geen saak te moeilik nie.
Soos ons in die eerste drie hoofstukke van Efesiërs sien, is sy liefde onvoorwaardelik gebaseer op
Sy siening van jou en dat Hy jou volgens Sy beeld geskape het. God sal nooit ophou om jou lief te hê nie. Jy kan kies om van Hom af weg te loop, maar hy sal jou nooit in die steek laat nie. Jy is altyd welkom terug by die Vader se huis.

Hoe meer ons hierdie waarheid verstaan, hoe meer sal dit verander in hoe ons optree en God naboots. Ons besef dan dat ons onvoorwaardelike liefde, barmhartigheid en genade ontvang en daarom kan ons ook ander onvoorwaardelik liefhê, genade gee en barmhartigheid betoon met ander.

Volg God se opoffering na
Ons moet onsself gedurig afvra: “Wat het Christus prysgegee?” Eerstens het hy sy lewe prysgegee, sy fisiese liggaam oorgegee, selfs tot die dood. Baie van ons sal dalk nooit in hierdie land gevra word om fisies vir Christus te sterf nie, maar ek kan steeds kies om my liggaam as ’n lewende offer aan God te gee om gebruik te word waarvoor hy dit wil gebruik tot Sy eer. Ons is die fisiese hande, voete, monde, ore, arms en bene van God op hierdie aarde.

Tweedens het Christus al sy voorregte, sy gelykheid met God, sy goddelike gestalte aangebied en gekies om homself van dit alles in gehoorsaamheid leeg te maak. Ons moet onsself afvra, wie het die meeste gehad om neer te lê: Christus of ek? Eendag sal ons Hom sien in al sy glorie en alles wat Hy bereid was om op te offer, en ons sal des te meer in verwondering staan oor wat Hy gedoen het.

Paulus sê vir ons om dieselfde gesindheid te hê as wat Christus gehad het. In jou persoonlike lewe vra God jou meestal om dit wat leeg, stukkend, onvervuld en vervorm is, neer te lê sodat Hy dit met sy volheid, heelheid, vervulling en lewe kan vervang en dit dan kan gebruik om ander te beïnvloed.

Dit is egter belangrik om te verstaan watter tipe offergawe vir God aanvaarbaar is. Die offer waarin God belangstel, is die offer van gehoorsaamheid en oorgawe. Hy soek dat ons ons sal oorgee aan Sy wil sodat Hy in ons kan werk om te werk en te wil volgens sy doel.

Die uitnodiging om iemand jou te laat navolg soos jy God in Christus navolg, kan nogal skrikwekkend wees. Niemand is immers volmaak soos Hy nie. Die sleutel is ’n opregte geloof in Christus Jesus. Die persoon wat ywerig is om God as Vader na te volg, sal geloof in Hom hê. Hy sal daartoe verbind wees om meer en meer soos Hy te word en sal ontevrede wees met elke tekortkoming.

Mag jy daardie persoon wees! (Deur Pastoor Francois Mattheüs)