MindCube – meer as net Wiskunde

Die eerste groep studente wat deelneem aan die nuwe kursus MindCube 4 Minors saam met Charmaine Mei-ring, een van die kursus- fasiliteerders (regs agter).

– Promosie artikel
OPWINDERNDE nuus vir matrieks wat dit oorweeg om in die buiteland te gaan werk as ’n au pair. MindCube het pas ’n nuwe program opge-stel wat op jong skoolgaande volwassenes gemik is, en hul sal voorberei vir nuwe uitdagings wat op hul kan wag, sou hulle die au pair-rigting oorweeg.

Dit is die MindCube 4 Minors opleidingsprogram, ’n pre-au pair voorbereidings inisiatief.

Die unieke program, en ’n eerste van sy soort, fokus op die aspekte van vroeëkinderontwikkeling, en bemagtig enige jong volwassene met die nodige kennis om sterk te kan staan in ’n wêreld wat vinnig verander en waar daar verskeie uitdagings op hulle wag.

Die program bemagtig hul ook met die nodige kennis om voorskoolse kinders by te staan met veral akademiese groei en ’n fondasie vir wiskunde en syfers.

Die program fokus grotendeels op die hoekstene van wiskunde en die praktiese handleidings wat in die program behandel word, word gebruik om ’n sterk basis vir wiskunde vas te lê, selfs nog voor ’n kind skool toe gaan.

Die program fokus ook op selfontwikkeling vir die jong volwassene, maar terselfdertyd ook op die ontwikkeling van die voorskoolse kind en die bydrae wat ’n au pair kan maak.

Behalwe vir die verskeie aspekte van vroeëkinderontwikkeling wat behandel word, word daar ook onderwerpe soos selfverryking, ’n positiewe gesindheid, selfvertroue, emosionele intelligensie, konflikhantering, professionaliteit en loopbaanontwikkeling gefokus, wat nie net au pairs toerus nie, maar wat ook toegepas kan word op enige ander rigting, en selfs help met persoonlike groei, en hoe om uitdagings in die lewe beter te hanteer.

Die program kan in sy geheel beskryf word as ’n selfverrykingskursus, ’n voorbereidingskursus vir die lewe na skool of jy wil gaan au pair of skool hou in die buiteland of selfs daarin belangstel om met klein kindertjies te gaan werk as ’n kleuterskool-assistent. Dit is selfs van toepassing op persone wat hul studies na skool wil voortsit in die rigting van opvoeding.

En indien jy niks van dit sou wil gaan doen nie sal die kursus ook ongelooflik baie help oor die algemeen en selfs bydra tot opvoedkundige en akademiese opvoeding van jou eie kinders aangesien dit ’n volle skoolgereedheidsprogram insluit.

By MindCube is hul trots op hierdie nuwe ontwikkeling in hul program en is hul ook nou in die posisie om voornemende au pairs na die suksesvolle afhandeling van die kursus, in kontak te bring met ’n au pair-agentskap in Nederland wat werwing doen.

Tans is hul ook besig met onderhandelinge in Thailand waar hul jong volwassenes werf wat graag daar wil gaan skool gee (TEFL – Teaching English as a Foreign Language).

“Ons glo dat kinders wat hierdie kursus voltooi meer standvastige en afgeronde voornemende TEFL-onderwysers sal lewer wat daar wil gaan werk, en ons kontak daar dit ook sal raaksien,” sê Jaco van Zyl, mede-eienaar van MindCube.

Na die suksesvolle voltooiing van die program ontvang die leerder ’n sertifikaat wat sal dien as verwysing vir aanvaarding tot verdere keuring as ’n au pair of TEFL-onderwyser.

Verder gaan hul ook op ’n daaglikse basis voort met wiskunde ondersteuningsklasse en ook die opleiding van opvoeders by verskeie skole in die Klein Karoo area.

Persone wat die program reeds ken kan getuig dat MindCube baie meer is as net ’n gewone wiskunde program, maar dat kinders leer om te dink en te redeneer eerder as om te memoriseer en die brein as ’n liasseerkabinet te gebruik.

MindCube stel kinders in staat om hierdie nuut- aangeleerde konsep in al hul vakke en in die breë area van hul lewe toe te pas wat help om selfvertroue te bou.