Raad werk om koste te verlaag in aangepaste begroting

NA die hersiening van sy jaarlikse begroting einde Februarie het die Groter Oudtshoorn-raad besluit om kostes op alle uitgawes drasties te beperk. Slegs noodsaaklike uitgawes mag voortaan aangegaan word.

Die Raad het die aanpassingsbegroting vir die boekjaar 2020/2021 op ’n spesiale raadsvergadering wat op Woensdag 25 Februarie plaasgevind het, goedgekeur.

Volgens wetgewing is munisipa­liteite verplig om hul begrotings jaarliks ​​voor einde Februarie te hersien om inkomste en uitgawes aan te pas, na ’n oorsig en ontleding van die munisipaliteit se finansiële posisie.

Volgens die waarnemende finansiële hoof, Louis Fourie, is aanpassings nodig om die geloofwaardigheid van die begroting te verseker en toe te sien dat finansiële teikens vir die 2020/2021-boekjaar bereik word.

Die munisipaliteit se totale inkomste het met 3,97% (R28,7 miljoen) afgeneem vanaf die tweede tot die derdede aanpassingsbegroting, hoofsaaklik as gevolg van die nie-goedkeuring van sekere elektrisiteits­- tariewe deur Nersa, asook ’n afname in elektrisiteit- asook waterverbruik deur inwoners. Die negatiewe impak van die Covid-19-pandemie op die plaaslike ekonomie word beskou as ’n rede vir die groot afname.

Ander inkomste het met R4,8 miljoen gedaal omdat die Kango Grotte nie op volle kapasiteit kan funksioneer en die gewone toegangsgeld verdien nie.