Oudtshoorn-raad sê ja vir dié ontwikkelings

5 ha van die driehoek-erf die Mosselbaai- en Calitzdorp-paaie vurk, is nou beskikbaar vir ontwikkelingsvoorstelle. Foto: Liesel le Roux

5 ha van die driehoek-erf waar die Mosselbaai- en Calitzdorp-paaie vurk, is nou beskikbaar vir ontwikkelingsvoorstelle. Foto: Liesel le Roux

Deur Liesel le Roux
VERSKEIE nuwe projekte het Dinsdag die groen lig gekry by ’n spesiale vergadering van die Groter Oudtshoorn munisipale raad.

Driehoek weer beskikbaar vir ontwikkeling
’n Stuk grond net buite Oudtshoorn waar voorheen planne was vir die bou van ’n winkelsentrum, gaan weer deur die munisipaliteit beskikbaar gestel word vir ’n ontwikkeling.

Die raad het Dinsdag besluit om ontwikkelings­voorstelle te vra vir 5 ha van die driehoekige stuk grond waar die paaie na Mosselbaai en Calitzdorp vurk. Voorstelle sal in munisipale kennisgewings in plaaslike en nasionale koerante gevra word.

Hoewel die ontwikkelingsvoorstelle ’n winkel­sentrum kan behels, sal alle lewensvatbare voorstelle oorweeg word.

In die geval van ’n winkelsentrum moet voorsiening gemaak word vir verhuringsoppervlakte van ten minste 20 000 vierkante meter.

Die res van die driehoek sal gereserveer word vir die ontwikkeling van ’n Agripark (5 ha) asook en ’n behuisingsontwikkeling (5 ha).

Die ontwikkelaar sal verantwoordelik wees vir onder meer die koste van ’n omgewingsimpakstudie, erfenisstudie, verkeersimpakasseserings asook alle ander studies wat nodig mag wees.

Bal weer aan die rol vir die Klein Karoo Heritage Golf Estate
Die raad het goedkeuring verleen vir die hervatting van onderhandelinge om ’n gholfontwikkeling op Oudtshoorn, bekend as die Klein Karoo He­ritage Golf Estate, te bou. So ’n projek kan na skatting R600 miljoen beloop.

Die raad en Oudtshoorn Gholfklub het in 2005 ’n tenderproses van stapel gestuur vir so ’n ontwikkeling, maar die ontwikkeling het skeefgeloop toe die ontwikkelaars in 2012 gelikwideer is.

Die regte is deur die likwidateur oorgedra na ’n nuwe eienaar (Telalux) wat in samewerking met ’n swartbemagtigingsgroep wil voortgaan met die ontwikkeling. Die ontwikkeling wat hulle beoog, sluit meer as 500 wooneenhede in, asook die opgra­dering van die gholfbaan en klubhuis en ’n boetiekhotel met 50 kamers.

Die ontwikkelingsgebied sluit die huidige gholfbaan in asook die aangrensende Grootkop-erfenisgebied, ’n gebied wat die ontwikkelaar wil reha­- biliteer en daarna wil bystaan met bestuur.

• ’n BMX-baan vir Oudtshoorn

Werk aan ’n gedeelte van ’n BMX-baan vir Oudtshoorn sal spoedig begin nadat die bou van so ’n baan goedgekeur is.

Die baan sal gedeeltelik befonds word deur ’n regeringstoekenning van R144 000 wat oorgebly het van ander projekte. Die provinsiale tesourie en relevante departemente het goedkeuring verleen dat dit vir ’n BMX-baan gebruik kan word, op voorwaarde dat die geld voor einde Junie gespandeer word.

Die bedrag is volgens raadslid Pieter Luiters, voorsitter van die strategiese dienste-portefeulje, nie voldoende vir ’n BMX-baan nie, maar sal die munisipaliteit in staat stel om ’n begin te maak met die bou van die baan. Volgens hom gaan die raad aansoek doen vir verdere regeringsfondse (Muni­ci­pal Infrastructure Grant -MIG-fondse) be­skik­baar vir sulke projekte om die baan te voltooi. Luiters het gesê die koste van so ’n baan is na skatting tussen R2,5 miljoen en R3 miljoen.

Die baan gaan op die perseel van die Toekoms­rus Gemeenskapsaal gebou word, sodat dit veilig omhein kan word. Daar is ook reeds toiletgeriewe en genoeg stoorplek vir die fietse op die perseel.

• Nuwe skole en kliniek kom
Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement (WKOD) wil twee nuwe skole aan die oostekant van Oudtshoorn bou omdat skole in dié gebied nie meer al die leerders uit die omgewing kan akkommodeer nie. Die plan is om eers ’n laerskool en later ’n hoërskool te bou op ’n stuk grond wat tussen Toekomsrus en Rosebank geleë is. Die stuk grond is 8,3 ha groot.

Die raad het toestemming verleen dat dié grond aan die Departement van Openbare Werke vir ’n nominale bedrag van R10 verkoop kan word op voorwaarde dat die departement verdere koste dra. Dit sluit in ’n omgewingsimpakstudie en alle landmeters- en registrasiekoste.

Dieselfde voorwaardes is gestel vir die verkoop van ’n stuk grond van 5 000 m² aan die Departement van Openbare Werke vir die bou van ’n kli­niek in die Rose Valley/Rosebank-gebied.

Die behoefte aan ’n kliniek in dié gebied is deur die Departement van Gesondheid geïdentifiseer. Volgens die departement kan die Bongolethu, Bridgton en Toekomsrus Klinieke nie tans die hoe­veelheid pasiënte in dié gebied akkomodeer nie.

Die nuwe kliniek sal na beplanning groter wees as ander klinieke op Oudtshoorn en volgens die “ideale kliniekstandaard” gebou word om ruimte te skep vir ’n groeiende inwonertal.