Oudtshoorn eiendom waardasies

Oudtshoorn, 20 Februarie, 2024 – Die Oudtshoorn Munisipaliteit kondig graag die vrystelling van die voorlopige waardasierol vir alle eiendomme binne sy jurisdiksie aan. Kennisgewings wat die nuwe waardasies bevat, is aan eiendomseienaars gestuur as deel van die omvattende waardasieproses wat verlede jaar begin is.

Beswaar indieningstydperk: Eiendomseienaars het nou geleentheid om besware teen die waardasie van hulle eiendomme aan te teken en word aangemoedig om die betrokke beswaarvorms voor of op 01 April 2024 in te dien.

Gedetailleerde inligting oor die beswaar indieningsproses word uiteengesit in die Munisipale kennisgewing wat eiendomseienaars ontvang het.

Besigtiging van voorlopige waardasierol: Die voorlopige waardasierol sal beskikbaar wees vir publieke besigtiging by Munisipale kantore in Dysselsdorp, De Rust en Oudtshoorn vanaf 01 Maart 2024 tot 01 April 2024.

Wetlike nakoming en hernuwingsiklus: Dit is noodsaaklik om te verstaan dat munisipaliteite wetlik verplig is om waardasierolle elke vyf tot sewe jaar te hernu.

Die waardasieproses word deur professionele eksterne konsultante onderneem en neem verskeie faktore in ag, insluitend eiendomsverkooppryse en die aantal eiendomme wat in verskillende gebiede verkoop word.

Eiendomsbelasting en tariefhersiening: Munisipaliteite word verder deur wetgewing verplig om eiendomsbelasting op grond van die jongste waardasierol te bereken. Eiendomsbelasting word met behulp van ’n formule teen ’n spesifieke koers bepaal.

Die Groter Oudtshoorn Munisipaliteit is daartoe verbind om die huidige koers wat vir eiendomsbelastingberekeninge gebruik word, te hersien en moontlik te verlaag. Die hersiene eiendomsbelastingkoerse is geskeduleer om vanaf 01 Julie 2024 geïmplementeer te word.

Reguleringsnakoming: Ons wil die publiek verseker dat alle voorgeskrewe regulasies, soos deur die wet vereis, noukeurig gevolg word deur hierdie waardasieproses.

Kontakinligting: Vir navrae en verdere inligting, kontak asseblief die Munisipale Waardeerder per e-pos by geswindt@oudtmun.gov.za.

Die Groter Oudtshoorn Munisipaliteit waardeer die samewerking van eiendomseienaars in hierdie belangrike proses en waardeer hul begrip van die noodsaaklikheid van periodieke waardasie-opdaterings. Saam verseker ons die billike en akkurate voorstelling van eiendomswaardes binne ons gemeenskap.