Nuwe minimum loon verhoog

DIE minister van Arbeid het op 7 Februarie 2022 die nuwe minimum loon afgekondig.

Die loon styg met 6,9% van R21,69 tot R23,19 per uur.

Huis- en tuinwerkers se minimum loon is dus R23,19. Dié nuwe loon tree op 1 Maart 2022 in werking. Die minimum loon vir plaaswerkers is ook R23,19.

Die minimum lone vir die klein- en groot-handelsektor verhoog met ingang 1 Maart.

Die nuwe loontariewe is vervat in die staatskoerant No 45882, volume 680 van 7 Februarie 2022.