Minister sê nee vir raadsversoek wat tot groter salarisse en voordele kan lei

Anton Bredell

’N VERSOEK van die Groter Oudtshoorn-raad dat die munisipaliteit van ’n Graad 3- na ’n Graad 4-munisipaliteit opgegradeer moet word, is deur die Wes-Kaapse minister van plaaslike regering, Anton Bredell, geweier.

Dié verhoging sou volgens ’n verslag wat in Maart voor die raad gedien het, tot groter regeringstoewysings (grants) lei, maar ook ’n invloed hê op die boonste limiete van salarisse, toelaes en voordele van munisipale raadslede.

In ’n brief gedateer 9 Februarie wys Bredell daarop dat dat die minister van samewerkende regering en tradisionele sake, dr Nkosazana Dla­mini Zuma, ’n kennisgewing in die Staatskoerant van 2 November 2021 laat publiseer het wat aandui dat daar geen styging in die boonste limiete van salarisse, toelaes en voordele van raadslede mag wees nie.

Die versoek om die munisipaliteit na Graad 4 op te gradeer is op 17 Desember 2021 deur die waar­nemende munisipale bestuurder, Walter Hendricks, in opdrag van die raad aan Bredell gerig. Dit het gevolg nadat die raad so ’n besluit op 1 Desember 2021 eenparig geneem het omdat hulle van mening is dat Oudtshoorn ’n bevolking het van meer as 100 000 mense en ook dat die omvang van die begroting ’n hoër gradering regverdig. ’n Munisipaliteit se gradering word bepaal deur die aantal inwoners en die omvang van ’n begroting.

Oorbetaling van raadslede onreëlmatig
Bredell skryf ook in sy brief dat enige vergoe­ding aan ’n raadslid wat die boonste limiet van sa­larisse – soos vasgestel deur die nasionale minister – oorskry, ’n onreëlmatige uitgawe sal wees en verhaal sal moet word van die raadslid, en dat ’n munisipaliteit nie sodanige oorbetaling mag afskryf nie. Raadslede se salarisse word vasgestel deur die departement van samewerkende regering en tradisionele sake, en ’n gedeelte daarvan word deur die plaaslike munisipaliteit betaal.

Hoewel Die Hoorn nie die week kon vasstel presies watter persentasie van ’n raadslid se salaris deur die plaaslike munisipaliteit betaal word nie, is dit volgens ’n ingeligte bron sowat 25%.

Inwoners van die Groter Oudtshoorn vra ook steeds wat gebeur het met die oorbetaling van ’n oud-raadslid, Marcellis Theyse, en bewerings dat die oorbetaling afgeskryf is. Dit wil voorkom of Theyse, wat van 2018 tot 2021 ’n raadslid was, ’n salaris gelykstaande aan die van ’n burgemeesters­komiteelid ontvang het en nie die van ’n gewone raadslid nie. Volgens ’n voormalige ANC-raadslid, Jongi­lizwe Tyatya, het die oorbetaling eers bekend geword toe die Ouditeur-Generaal se kantoor daar­oor navraag ge­doen het.

’n Mosie met vrae oor dié oorbetaling is op 18 Februarie vanjaar deur raadslid Joey Canary (ANC) by die raad ingedien. In die mosie word gevra vir ’n verslag met aanbevelings daaroor, en dat die verhaling van die geld ondersoek moet word asook die optrede van amptenare betrokke daarby.

Die Hoorn het vandeesweek navrae oor die aangeleentheid aan die munisipaliteit gerig, maar nie ontvang voordat Die Hoorn drukker toe is nie. (Deur Liesel le Roux)