Maatskaplike bystandwerkers opgelei

Belangrike opleiding op Oudtshoorn - die groep maatskaplike bystandwer­kers wat opleiding ontvang het om drank- en dwelmverslaafdes by te staan, saam met verteen-woordigers van Famsa en ander orga­nisasies. Hierdie oplei­ding stel hulle nou in staat om mense te help wat ondersteuning nodig het of terugval. (Foto verskaf)

FAMILIES SOUTH AFRICA (Famsa) se Karoo-tak op Oudtshoorn het verlede Woensdag (24 Maart) ’n baie belangrike opleidingsessie aangebied vir maat­skaplike hulpwerkers wat nou bystand sal kan lewer aan drank- en dwelmver­slaafdes, asook aan diegene wat op die herstelpad is.

Elisabé Berry, verteenwoordiger van Famsa Karoo, het dié opleiding van 12 Oudtshoorniete by die Heartbeat Café op Oudtshoorn gedoen.

“Die doel was om mense op te lei om berading te doen en so mense te help wat ondersteuning nodig het of terugval.

“Hulle gaan voortaan oor naweke op diens wees vir telefoonoproepe,” sê Berry.

Berry sê sy beskou “nasorg” as ’n baie belang­rike aspek van herstel, en daarom het sy die inisia-tief geneem om hierdie bystandwerkers in die gemeenskap te ontplooi.

“Dit kan terugvalle (relapses) beperk en krisisse kan vinnig hanteer of verwys word,” sê sy.

Die opleiding het die onderwerp van verslawing gedek, met inligting oor wat dit is, hoe dit gesinne en gemeenskappe raak, die herstelproses, die rol van maatskaplike hulpwerkers as die ondersteu­ners van diegene wat afhanklik geraak het aan drank en dwelms – veral wanneer so ’n verslaafde uit rehabilitasie kom, asook aspekte van ondersteu­ning.

Dit het ook die onderwerp van groepsdruk, snellers (triggers), en hoërisiko-situasies gedek.

“Triggers is situasies of omstandighede wat drank- of dwelmmisbruik teweeg kan bring.

“Die bystandwerkers is opgelei hoe om tekens daarvan te herken, wat om te doen en hoe om daarmee te help.

“Hierdie bystandwerkers is nou bemagtig met kundigheid wat sinvol in die gemeenskap gebruik sal kan word vir ondersteuning en as ’n veilige vangnet.”

Help so met hierdie belangrike projek
Berry het die gemeenskap gevra om die projek te help met die een groot struikelblok wat tans in hulle pad staan.

Volgens Berry is dié struikelblok dat elke bystandwerker ’n werkstelefoon moet hê om gesprekke met verslaafdes of diegene wat tans herstel, te voer wanneer die mense hulp nodig het.

“As die gemeenskap ons kan help met nuwe of gebruikte selfone sal dit waardeer word en baie vir die projek beteken,” sê sy.

• Kontak Berry by tel 044 272 7020 as jy met so ’n selfoon dié belangrike projek kan bystaan. (Deur Stefan Skapie Goosen)