Is waardasies in lyn?

Graph, Market - Retail Space, Residential Building, Built Structure, Chart

Wanneer jy ’n blik werp op platforms soos Facebook en Property24, sal jy ’n oorvloed van eiendomme sien wat geadverteer word, met ’n verskeidenheid pryse wat aan hierdie eiendomme gekoppel is.

In spesifiek Oudtshoorn en Wesbank is daar ’n duidelike opwaartse tendens in die huispryse wat waargeneem kan word, soos duidelik aangedui deur die grafieke wat beskikbaar is.

Hierdie styging in prys is ’n interessante dinamika wat ’n paar vrae oproep, veral met betrekking tot die munisipale waardasies en of hierdie waardasies in lyn is met die werklike markwaardes van eiendomme.

Die data wat beskikbaar is, toon ’n duidelike styging in huispryse vanaf die jaar 2018. Selfs met die impak van die Covid-19 pandemie wat ’n afname in die aantal eiendomverkope veroorsaak het, blyk dit dat die prys van eiendomme steeds ’n opwaartse tendens volg.

Dit is ’n interessante vraagstuk om te oorweeg of die munisipale waardasies in lyn is met die werklike markwaardes van eiendomme, en of daar ’n moontlikheid is dat daar ’n gaping tussen hierdie twee waardes bestaan. Dit is belangrik vir individue om self ’n oordeel te vorm oor hierdie situasie deur die beskikbare data en inligting te ondersoek en te analiseer.

Die mark vir eiendomme is dinamies en onderhewig aan verskeie faktore, en ’n deeglike begrip van hierdie faktore kan help om ’n insig te kry in die huidige tendense en toekomstige verwagtinge vir die eiendomsmark in Oudtshoorn en Wesbank.

Bo en onder: Oudtshoorn Noord en -sentraal eiendomme verkope vanaf 2015. Grafiekinligting: Property24.

Bo en onder: Wesbank en algehele eiendomme verkope vanaf 2015. Grafiekinligting: Property24