Briewe van lesers

Dankie aan die munisipaliteit

Hiermee wil ek graag die munisipaliteit uit die diepte van my hart bedank en ’n pluimpie gee vir al hulle hulp en harde werk:
• Eerstens vir die vinnige reaksie en spoed van die munisipale waterspanne met die herstel van gebreekte waterpype nadat die oggend ingeskakel is en dit op dieselfde dag herstel is.

• Tweedens aan die tuinspanne van Gemeenskapdienste vir die skoonmaak en afsny van dooie bome voor ons sypaadjie.

• En dan die elektriese afdeling vir die vinnig hulp en bystand met ’n gestaakte kragmeter, asook al die klerke en skakelbordoperateurs vir hulle vrien­delikheid en hulp en professionele diens.

Ek is werklik trots op ons Oudts­hoorn Munisipaliteit. Mag die Here julle behoed en bewaar en mag julle van krag tot krag groei. Groete en seën.
Jack Swart, Oudtshoorn