Sms’e van lesers: 2 Junie 2022

■ Die raad het by ’n onlangse raadsvergadering besluit dat die skuld van Kraaibosch Foods vir die huur van die restaurant by die Kango Grotte nie afgeskryf kan word nie, maar dat hulle dit kan afbetaal. Die laaste huurders van Bridgton Chalets het ook die raad huurgeld geskuld wat afgeskryf is. Indien die raad nie in die geval van Kraaibosch Foods dieselfde doen nie, hand- haaf hulle dubbele standaarde.
Geregtigheid van die Hoorn

■ Dit is goed om gereeld te lees wat die burgemeester en raad doen om hulle gewild te maak. Oor die onwettige strukture wat oral opgeslaan word, is hulle doodstil. Daar heers ’n algehele wetteloosheid wat baie ander inwoners benadeel. Goeie leiers moet ook die verkeerd aanspreek en optree, ongeag of dit hulle ongewild maak.