Sms’e van lesers

■ Bedanking: Die woonstel-inwoners van Bellinganstraat, Bellinganhof wil graag mev Lynette Nicol en vriendin bedank vir die soppakkies wat ons van hulle ontvang het. Ons kan hulle verseker dat ons dit baie waardeer.

■ Ek het twee maande gelede gekla oor die munisipale kantore in Bongolethu wat meer toe as oop is! Dit was nou 12:15 (Dinsdag 21 Augustus 2021) en die kantoor is alweer toe! Dis die laaste dag om die munisipale rekeninge the betaal – nou wat nou? Myne moet nou oorstaan en bykom by volgende maand. Kry ’n plan B. Laat iemand instaan tot die gereelde kassier terug is op haar pos. Hulle laat my sukkel. Rolstoelman in die Askamp

Reaksie van die munisipaliteit se departement finansies: 
Die Oudtshoorn Munisipaliteit neem kennis van die navraag, en wil graag die verbruiker in kennis stel dat die Bongolethu-betaalkantoor Dinsdag 10 Augustus 2021 gesluit was omdat aflospersoneel ook ongelukkig siek was en die munisipaliteit geen ander alternatief gehad het as om die kantoor gesluit te hou nie. Die kantoor is weer ten volle operasioneel vanaf 11 Augustus 2021. Die verbruiker kan steeds sy betaling doen sonder dat enige rente of boetes gehef sal word. Laastens vra die munisipaliteit verskoning vir enige ongerief. Verbruikers kan ook betalings elektronies of by enige ander derdeparty-betalingspunte doen.