Briewe van lesers

Leerkragte verdien eer!

Die tragiese verlies van een van ons oud-opvoeders van Bridgton in Julie 2021, juffrou Lily Manuel, laat my met soveel hartseer en herinneringe (Die Hoorn, 28 Julie 2021).

Juffrou Lily was ook my sub A-onderwyseres by De Villiers Primêr – ’n statige vrou, ’n sterk en konsekwente persoonlikheid met integriteit, beginselvastheid en betroubaarheid. Ek ont-hou haar vriendelike, bedeesde, mooi glimlag waartydens haar ogies altyd op skrefies trek, en nog soveel meer.

Haar heengaan en die berig in Die Hoorn laat my met opregte dankbaarheid terugdink aan die waardevolle bemagtigingsrol wat onderwysers bygedra het tot die Bridgton-gemeenskap, juis in die moeilike diskriminasiejare van die 1960’s tot 1980’s.

Juffrou Manuel was een van ’n groot groep kwaliteit-onderwysers in Bridgton wat ’n gewigtige opvoedersrol moes vul – ’n onderdrukkende en onregverdige regeringsbeleid aan die een kant, terwyl onderrig moes word in dié tyd van die kortsigtige anti-apartheidslagspreuk van “no education before liberation” aan die ander kant (op grond van dié siening is die OKSK-kollege onder meer aan die brand gesteek).

Daar was in dié tydgleuf, in onstuimige tye, gelukkig sterk en slim opvoeders by Bridgton-skole. Danksy hul onbaatsugtige bydrae was daar in daar- die jare ’n ongekende groot deurvoer van Bridgton-leerlinge na verdere post-matriekopleiding: werklike gemeenskapsbemagtiging is bereik deur passievolle onderwysers wat die gemeen- skap met visie gedien het.

Daar was dus vele onderwysers wat onder moeilike omstandighede ’n ge-meenskap gehelp het om hul krag te vind, beheer oor te neem oor die gang van hul eie lewens en sinvol op hul regte (werklike bemagtiging) aan te dring.

Volgens my is daar miskien nie genoeg eervolle erkenning aan hierdie groep uit daardie era gegee vir wat hulle bereik het vanuit hul onderwysersrol nie. Hulle was onder die bekwame bestuur van ons skoolhoofde van daardie tyd: mnre JM Buys, Wentley, Harold Muller, Douglas Pietersen, Sampie Wicomb, Johnny Muller, Vass Aaron (Rhyn) Rensburg, Charlie du Plessis, Anthony (Toon) Coerecius, James Visagie, Moos Rensburg, Moses Langeveldt, Harold Claassen, JP Jo-sephs, Poem Mooney, dr David Piedt, asook vele andere.

My gedagtes rondom juffrou Lily en haar kollegas van destyds laat my gryp na die woorde van Aristoteles: “Those who educate children well are more to be honoured than they who produce them – these who produce them only give them life, but those who educate them give them the means and the art to living life well.”

Namens die vele individue van Bridgton wat almal gebaat het by die opvoedkundige insette van dié onderwysers, gee ek eer en dank aan hulle. Met my spesiale dank aan my sonstraal-juffrou, Lily Manuel.
– Dr Clifford van Wyk, Oudtshoorn

Navraag of rapportering?

Ek verwys na die SAPD en munisipaliteit se teleurstellende en niksseg-gende reaksie in Die Hoorn verlede week.

Is wetteloosheid nou die “nuwe normaal”? Wat sou die rede wees waarom die SAPD nie tydens die pandemie op Covid-19-navrae mag reageer nie? Is Covid-19 nie die ergste ramp wat ons planeet getref het sedert die Swart Dood van eeue gelede nie? Ek, en ek glo die meeste burgers van ons land, verdien sekerlik ’n meer omvattende verduideliking vir die nie-optrede van die SAPD. Moet ek op my knieë pleit vir die regte rede?

Die burgemeester is met reg ook baie bekommerd oor die verontagsaming van die Covid-19-protokol, maar die verdere reaksie bevat die flouste verskonings. Moet die SAPD ook die verkeersbeampte se hand vashou as daar ’n verkeersboete uitgeskryf word?

Die siekte van ons tyd is dat ons gereeld die blaam op iemand of iets anders plaas. Het niemand meer ’n werkstrots nie? Gaan ons nou maar Gods water oor Gods akker laat loop?

Dis miskien nie so ’n slegte idee nie. Miskien is dit God se plan om die onbeheersde oorbevolking van ons planeet te normaliseer.

Dit is tog ironies en baie hartseer dat die oortreders van die Covid-19-protokol onder die kwesbaarste deel van die bevolking is. Hoe jammer.

Indien ons nog enigsins ’n bietjie menslikheid oor het, behoort ons juis nou daadweklik op te tree en hierdie slap houding aan te spreek. Ek doen ’n beroep op elkeen: Help asseblief!
– Pieter, Oudtshoorn
(Slegs die nasionale woordvoerder van die SAPD mag op Covid-19-verwante navrae reageer en nie plaaslike woordvoerders nie. – Redakteur)

Skrywe bevat ongetoetste inligting

Ek wil graag reageer op die brief van “Krulkop Politikus” in Die Hoorn van 29 Julie 2021. Hy maak ’n baie goeie stelling aan die einde van die brief.

Goeie leiers is ook versigtig om nie hul menings te skoei op aannames en persepsies. Die gevaar van ’n persepsie is dat dit jou realiteit word.

Die politikus se skrywe is ongelukkig deurspek met ongetoetste inligting, wat nie daarop gemik is om ’n oplossing te bied vir ’n baie groter probleem op ons dorp nie. Die skrywe is eerder ’n moddergooiery en blaamverskuiwing wat so tipies van die manier van dinge doen in ons land is.

Wat die veiligheid van die gholfbaan betref, kon die bestuur van die fasiliteit lankal ’n voltydse sekuriteitsmaatskappy aangestel het om na die veiligheid van die perseel om te sien. Dit geld ook vir ’n beter en sterker omheining. Die lede kan dit immers bekostig.

Die politikus maak aanvallende stel-lings teenoor vorige leiers in die raad en die Oudtshoorn Gemeenskapsinisia-tief wat, soos ek op hul “Facebookblad lees”, ’n beweging van Oudtshoorniete is om ons stukkende dorp te help om eienaarskap van die dorp terug te neem.

Terloops, ons almal het in 2016 gestem om die dorp te bevry van swak ­dienslewering, maar ons sit 5 jaar later steeds met ’n stagnerende dorp, waar klippe heen en weer gegooi word.

Aannames is gevaarlik. Ons sit hier met erge armoede wat nie effektief deur ons stadsvaders hanteer word nie. Die “plakkers” volgens die nuusberigte is mense wat langer as 20 jaar op ’n waglys is, steeds in hokke bly, darem langs ’n pragtige grasperk.

“Luister na ons en help ons om so ’n bietjie meer van ons menswaardigheid te herstel,” is die uitroep. Die vorige burgemeester het minstens probeer luister, en sou waarskynlik iets doen voordat hy handdoek ingegooi het voor die masjien van partypolitiek.

Verblydend dat die huidige burgemeester, ook in die vorige raad, nou gaan aandag gee. Persepsies en aannames soos dat die leier van die plakkerskamp in ’n bestuurpos by die OGI is om stemme te werf, die Colridge Uitsig-mense se betrokkendheid en die waardes van hul eiendomme is alles ongetoets.

Hopevillers loop ook deur onder vandale en inbrake. Die waarheid is dat goeie leiers luister, verstaan en reageer – dan gaan ons waarskynlik die al gro-ter probleem van swaarkry, misdaad en vandalisme, wat ongelukkig hand aan hand gaan op ons mooi dorp, effektief aanspreek en oplos. Beste groete
– Kromstok Reguitlyn
Oudtshoorniet.