Sms’e van lesers

■ Namens die inwoners van Mel­villestraat 61 en 63 wil ons die wer­kers van die Oudtshoorn Munisi­paliteit bedank vir die spoedige herstel van die elektriese drade! Ons het groot waardering daarvoor!

■ Die deelname van inwoners van dwarsoor Oudtshoorn – oud en jonk – aan die Jerusalema-uitdaging was inspirerend. Dit wys ons kan saam-werk en gee hoop vir die toekoms.