Briewe van lesers

Troebel water

’n Goue sterretjie op die voorkop van Johan Allers (VF Plus) vir sy mosie aangaande die toestand van die NA Smit-swembad.

Ek wil graag nóg ’n voorval voeg by die lys van hoe daar jare gelede “vergeet” is om die swembad op te vul, ’n dag voor ’n belangrike gala.

Dit is ’n goeie voorstel van mnr Allers dat ’n komitee saamgestel word om die bestuur van sportgeriewe te ondersoek. My ondervinding is egter dat komitees dikwels nie betyds optree om foute reg te stel nie.

Gaan na die wortel van die saak. Dissiplineer die verantwoordelike persone en sorg dat die werk gedoen word, anders…
Dit is hoog tyd dat ontslae geraak word van mense wat nie omgee vir hul werkprestasie nie. Hierdie is ’n verlammende siekte wat veral sedert 1994 besig is om veral munisipaliteite, maar ook die hele “nuwe” Suid-Afrika in die algemeen, te verlam. Mense is verbaas en ontsteld oor die hoë werkloosheid-syfer. Ek is ontsteld oor werkskuheid. Dit is besig om ons land te kelder.

My voorstel is dat die munisipale bestuurder die betrokke verantwoordelike persoon aanspreek en ’n skriftelike waarskuwing gee. Sorg ook dat die persoon die nodige opleiding ontvang om die werk doeltreffend te kan verrig indien hy/sy nie oor die nodige vaar-dighede beskik nie. (Dit is tog die verwagting dat die regte persoon met die regte kennis en vaardighede die aanstelling in ’n spesifieke pos sal kry.)

Nogmaals baie dankie aan mnr Allers, dit is wat ons dorp nodig het om op ’n beter pad te kom en daarmee vol te hou.

Goue sterretjie vir OGI
Nog ’n goue sterretjie – hierdie keer aan die Oudtshoorn Gemeenskapini-siatief (OGI) vir ’n plasing vir hul toe-paslike en gewaardeerde oproep in Die Herrie in verband met genoemde punte waarmee ek 100% saamstem.

Ek sien darem die straatmerke word hierdie keer betyds opgeknap en nie eers ’n paar dae voor die aanvang van die fees wanneer die strate reeds baie bedrywig is weens verhoogde verkeer nie.

Een punt wat ek wil onderstreep, is die afwesigheid van wetstoepassers. Waarheen het hulle verdwyn? In die verlede het hulle in groepe van drie tot vier in die strate (hoofsaaklik Hoog-straat) beweeg.
– Pieter, Oudtshoorn