Briewe van lesers

A need for a ‘madman’ Mr Mayor

Now that the euphoria in some corners of Oudtshoorn has subsided and the dust settled, I as a son of Oudtshoorn by birth and upbringing wish to take the opportunity to congratulate the youth­-f­ul mayor of the Greater Oudts­hoorn.

Who would have ever thought that a 24-year-old from one of the most under-developed, deserted, semi-rural towns of our country would be elected to become the first citizen of Oudts-hoorn! Better yet, the first young coloured mayor in the Republic since the dawn of democracy. Our town is alive with possibilities.

Mr Mayor, your first 100 days will be an indication of your stewardship, leadership and ability to take the youth to new levels in delivering services quick and expeditiously. The youth of Oudts­hoorn in your first 100 days need to see, feel and believe that Oudtshoorn is under the stewardship of a young person.

The youth of our country in general and in particular the youth of Oudts­hoorn have ceased to dream. The youth have ceased to believe in politics and politicians, and that “political leaders” are capable of bringing about change in the lives of ordinary young inhabitants of Oudtshoorn. But you, Mr Mayor, you can be that beacon of hope; you can be the Moses who can deliver young people from the social ills engulfing our town. It is possible!

Evidently the task ahead is not an easy task for any political head. In your first 100 days in office could you place emphasis on the following must do things: Institutionalise a youth desk and move it into the municipal manager’s office so that even when your term of office expires, the youth development institutions will continue to do their job. Institutionalise a youth desk that will focus amongst others on youth crime prevention, skills programmes, educational programmes, SMME’s innovations and development. Focus on cuts on taxes for businesses and serious deep cuts for poor households (electricity and water) in our communities.

Mr Mayor, in your tenure of office we need to see your council pledge that not a single house owner in under-developed areas, townships, will be without a title deed. We need to know that your council will repeal and replace outdated, backward municipal by-laws.

Mr Mayor, I wish you, your council, and administration the best as you embark on new challenges. I wish to leave you with the famous words of one of Africa’s illustrious sons, Thomas San­kara: “I would like to leave behind me the conviction that if we maintain a certain amount of caution and organization we deserve victory… You cannot carry out fundamental change without a certain amount of madness. In this case, it comes from nonconformity, the cou­rage to turn your back on the old formu­las, the courage to invent the future. It took the madmen of yesterday for us to be able to act with extreme clarity today. I want to be one of those madmen.… We must dare to invent the future.”
– Mandlenkosi Douse, Oudtshoorn

Aandag aan voorkombare probleme asb

Eskom ervaar tans die gevolge van onvoldoende of selfs geen onderhoud nie aan hul opwekkingseenhede. Die redes daarvoor is bekend.

Laat dit ’n tydige waarskuwing vir ons almal, maar spesiaal ook die Oudts­hoorn Munisipaliteit, wees.
Ons is diep dankbaar vir die wel­kome reën wat ons vandeesweek ontvang het en vir die groot verligting wat dit gebring het vir ons hele streek en die stand van ons damme.

Soos met alles in die lewe, kom alles teen ’n prys en is ek jammer vir die mense en instansies wat skade gelei het. Die les wat ek baie graag wil hê ons moet leer, is om voorbereid te wees.

Ons het nou ervaar hoe die swaar reën laagwaterbrûe oorspoel het en verkeer ontwrig is. Die oorsaak: verstoppings by die brûe as gevolg van rommel (papier, plastieksakke en selfs ou kle­-ding­stukke), oorgroeide rivierbeddings en verstopte dreineringstelsels.

Ek vertrou die nuwe raad sal spesiale aandag aan dié voorkombare proble­me skenk. Begin by die verantwoordeli­ke amptenare en sien toe dat hulle op hoogte bly van die afdelings waarvoor hulle verantwoordelik is en dat hulle die toegedeelde mannekrag doeltreffend aanwend. Sterkte!
– Pieter, Oudtshoorn

OGI moet nou antwoorde gee

’n Woordvoerder van Oudtshoorn Gemeenskap Inisiatief vra nou gereeld vrae aan die raad op sosiale media. Wat hy moet besef, is dat OGI nou deel is van ’n koalisie wat die dorp bestuur en gevolglik aan die kant is wat die ant­-woorde moet gee.

Die vrae oor dienslewering, behui­-sing, aanstellings en tenders sal deur die partye in die opposisie gevra word. As ek reg is, is dit die DA,VF Plus en Good.
– Skaapkop, Oudtshoorn

Werkgewers en werknemers

Het jy as werkgewer al jouself in die skoene van jou werknemer geplaas? Wat sou jy verwag moet die optrede van jou werkgewer wees as jy nie kan werk nie as gevolg van aanhoudende swaar reën?

Indien beide oor die “luukse” van ’n selfoon beskik, sou ek as werkgewer bel om ’n reëling te tref vir ’n ander werkdag indien moontlik. Wat ook al die omstandighede is, voel ek as werk­gewer en belydende Christen verplig om my werknemer by die eerste ge­leent­heid te betaal wat hom of haar toekom. Dit geld ook vir siekte wat bewys kan word.

Hierdie saak gaan oor ’n Bybelse beginsel: liefde.
– Dankbaar, Oudtshoorn

Kannaland se burgemeester

Jeffrey Donson is ’n veroordeelde kin­derverkragter wat nou in ’n belang­rike openbare amp deur die Kannaland-raad verkies is.

Sy verkiesing stuur die verkeerde boodskap na die buitewêreld uit, naamlik dat die inwoners van Kannaland die dade van misdadigers en veral die van verkragters, goedkeur.

Iewers het iemand lelik gefaal toe hulle Donson se verlede nie in ag geneem het voor hy verkies is nie.

Die ANC predik wyd en syd dat hulle ’n voorstaander van skoon rege­ring is.

Die ANC en ander partye wat by Donson se verkiesing betrokke was, sal as ’n saak van dringendheid sy aan­stel­ling in heroorweging moet neem.

Hy behoort ook nie langer as ’n lid van Icosa geduld te word nie.

Alle belanghebbendes wat skoon regering voorstaan, moet help druk uitoefen dat Jeffrey Donson uit openbare ampte verwyder word.
– Chris Hougaard, Oudtshoorn