Briewe van lesers: 4 Augustus 2022

Waar is water vir ontwikkeling?

Indien die gerugte waar is dat daar in die omge­wing van Welgeluk ’n woonbuurtontwikkeling beplan word, kan ek maar net vir die Oudtshoorn-raad sê, WEL, GELUK met die mees onverantwoordelike besluit wat nog ooit geneem is,

Waar gaan die water vandaan kom, of gaan die rioolstelsel op ’n drupstelsel werk? Soos dit is, het ons te min water vir huidige behoeftes!

Is die gejaag na geld al weer besig om ons gesonde verstand te benewel?
Ek vra maar net.
– Pieter, Oudtshoorn

Munisipaliteit antwoord: Ontwikkeling in 2009 met voorwaardes goedgekeur

Die waarnemende munisipale bestuurder van die Groter Oudtshoorn, Walter Hendricks, ant­woord soos volg op die voorafgaande brief:

Dit is korrek, daar is ’n ontwikkeling goedgekeur in daardie area. Die goedkeuring is reeds in 2009 gedoen.

Die ontwikkeling moet opkoppel by die uitvalrioollyn na die suiweringswerke. Beide die uitvalriool en suiweringswerke beskik oor voldoende kapasiteit om die ontwikkeling te kan akkommodeer. Daar moet wel verbindingsrioollyne en pompstasies opgerig word, maar dit is vir die ontwikkelaar se rekening.

Ten opsigte van water is daar streng voorwaar-des neergelê om waterbesparing te weeg te bring.

Dit sluit in dat alle wonings van reënwatertenks voorsien moet word. Daar mag geen munisipale water vir tuine gebruik word in die ontwikkeling nie en daar mag ook geen buitekrane wat aan die dorp se stelsel verbind word, aangebring word nie. Verder moet alle huise van laevloeistorte en -toilette voorsien word. Dit is alles op die ont­wikkelaar se koste.

Be the first to comment on "Briewe van lesers: 4 Augustus 2022"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*