Briewe / letters

Elkeen het reg om te verskil

Elkeen het ’n reg om te verskil, so ook ek! Interessant hoe sommige mense reageer as mens ’n klip in die bos gooi!

Ek verwys na ’n skrywer se stelling dat die benaming “dwase en ekono­mie­se terroriste’’ nie aanklank vind in goeie geselskap nie! Die Bybel, God se Woord, is deurspek met die woord. Dwase is ’n term vir mense met ’n gebrek aan wysheid en insig.

As ek na ons huidige bestel kyk, kan mens nie anders as om hierdie stelling te maak nie! So, totdat iemand die teendeel bewys, bly ek by hierdie afleiding.

Almal is in opstand en ontevrede met ontwikkeling en groeiplanne wat op die tafel gesit word! Kyk maar net hoe lyk ons eie dorp se ekonomie! Dink maar terug aan vele munisipale vergaderings wat nooit plaasgevind het as gevolg hier­van nie! Alles word geboikot wat nie na sekere mense se sin is nie!

Die gevolge? George en Mosselbaai lag ons uit! Hulle floreer onder die orde en ons boer al die pad afdraand! Dit is wat ek sal bly beskryf as ekonomiese terroriste – swak smaak of nie.

Dan wil ek ook mnr Pietersen ant­-woord. Ek volg ongelukkig nie u strek­king nie, maar ek probeer. As ek die hoof van paaie was, sou ek gekwalifiseerde persone in diens neem om die strate die eerste keer reg te herstel, nie net sand in gate gooi nie! Mens werk ordentlik en klaar waar jy werk, nie om môre weer te werk nie.

Daar is te veel arbeiders wat betrokke is by herstelwerk. Nege staan en kyk en een doen die werk, maar almal kry die volle dag se loon! En volgende maand moet die werk herhaal word! Hierdie feite is nie duimsuig nie, mens sien alles in fynste besonderhede wanneer jy in ons strate stap.

Wat Parkweg betref die volgende:
Die vullis teen die draadheining lê in verskeie hope al langs die draad tot by Albertstraat, ook bourommel! Wat die jaagduiwels betref – daar is ’n spoedkamera in Parkweg, natuurlik onwettig, maar dit word ten minste gebruik.

As mens links draai uit Bloemstraat in Buitekantstraat is daar ’n gang so twee of drie huise af aan die linkerkant wat ’n stortingsterrein van iemand daar rond is. Dit is egter verwyder na my laaste skrywe. Dis ’n gang wat na die agterkant van ’n erf loop, of dalk ’n serwituutgang.

My hele aksie is juis om ons dorp weer netjies te kry en te hou soos dit hoort waar opgevoede mense bly! Wat u in Die Hoorn se briewekolom lees, is maar ’n klein persentasie van my ge­du­rige e-pos-korrespondensie met die munisipaliteit en raadslede – hoofsaaklik oor strate, vullis, sypaadjies en netheid om sodoende ons beeld uit te bou. Wees verseker dat ek die simpatieke oor van ons burgemeester het, ’n man wat reageer op versoeke.

U is baie welkom om enige saak met my persoonlik te bespreek solank dit tot positiewe bevordering van ons dorp se beeld is. Ek is reeds vir meer as 50 jaar ’n troue belastingbetaler en sedert 1945 ’n inwoner!
– Nico Ungerer, Oudtshoorn