Briewe

Dankie vir herstel

Namens al die inwoners van Tuishuis ACVV Behuising wil ons die volgende persone en instansies bedank wat gewerk het aan Ruddlaan, wat vir ons jare lank ongemaklik was om te gebruik.

  1. Die Oudtshoorn Munisipaliteit by name mnre Johan Fourie, George Kersop en Muller.
  2. Die firma Roadmac wat vrywillig (en ek meen sonder koste) hulle kundigheid en implemente en personeel beskikbaar gemaak het.
  • Niene Saayman, voorsitter: inwonerskomitee