Briewe

Hopeville is die geskikste

Die inwoners wat bekend staan as die “backyard dwellers” en nou hul strukture langs die N12 opgeslaan het en die gebied Hopeville noem, het alles in hul vermoë gedoen om die raad se aandag te trek voordat hulle tot hierdie stap oorgegaan het. Dit het samesprekings, optogte en oorhandigings van memorandums ingesluit wat alles net op beloftes geëindig het.

Die feit dat die raad hul toestemming gegee het om die strukture te mag opslaan totdat ’n ander gebied geïdentifiseer word, beteken dat die opslaan wettig en met die raad se toestemming is.

Die raad soek nou na ’n ander perseel by die Honde-eenheid, Mosselbaai-driehoek en Hoërskool Môrester is egter hoogs onverantwoordelik en teenstrydig met regeringsbeleid wat bepaal dat behuising nader aan die dorp en werkplek moet wees.

Die Honde-eenheid se grond is op ’n plaas, Buffelsdrif, ver van alles af en boonop met klowe. Die Mosselbaai-driehoek is geadverteer vir ’n “mall” en die grond by Môrester vir “maatskaplike behuising”.

Die vraag wat nou ontstaan, is wat is dan verkeerd met die grond by Hope­ville waar die mense nou is. Van al die gebiede is Hopeville die geskikste.

Dit is geleë tussen die begraafplaas en die gholfbaan en strek tot by die tronk. Dit is reeds geoormerk vir behuising, stap­afstand tot in die dorp en op die roete van taxi’s.

Al wat die raad moet doen, is om die erwe uit te meet sodat die strukture ordelik opgerig word, strate aan te bring en die nodige dienste vir water en toiletgeriewe te voorsien.

Die raad het nou die geleentheid om te wys dat hulle omsien en nie onsimpatiek staan teenoor mede-burgers in nood nie.

Volg die voorbeeld van ons president deur die direkteure en personeel van behuising en tegniese dienste se verlof te kanselleer sodat die dienste aan die mense van Hopeville gelewer kan word. Dit is wat die president met die personeel van Eskom gedoen het om te verseker dat ons almal krag vir Kersfees kan hê.

Ook die inwoners van Hopeville verdien om in vrede hul lewens te geniet, selfs al is dit in ’n opslaanstruktuur.

  • Omgee-inwoner van Oudtshoorn
    (Die brief is vir reaksie aan die Oudts­hoorn Munisipaliteit gestuur – Redakteur)