Nou jou kans om ’n testament te laat opstel

Dit is volgende week (16 tot 20 September 2019) weer Nasionale Testamenteweek waartydens van die prokureurs op jou dorp ’n testament gratis vir jou sal opstel. Dit geld slegs vir basiese testamente en nie vir testamente wat trusts insluit of hersiening van bestaande testamente nie.
Redes waarom jy ’n testament moet hê:

• Jy besluit wie die voog/de van jou minderjarige kinders sal wees
’n Testament laat jou toe om die persoon wat jy wil hê jou kinders moet grootmaak, self te kies, of te verseker dat dit nie iemand is wat jy nie wil hê nie. As jy te sterwe kom sonder ’n testament of as jy nalaat om in jou testament voorsiening te maak vir ’n voog, sal die Hoë Hof hierdie belangrike besluit namens jou neem.

• Jy besluit hoe jou bates verdeel moet word
’n Geldige testament is ’n wetlik bindende do­ku­ment wat jou laat bepaal hoe jy wil hê jou boe­del na jou dood geadministreer moet word. As jy sonder ’n testament sterf, sal jou boedel geadmi­nistreer word volgens die bepalings van die Wet op Intestate Erfopvolging, nr 81 van 1987, wat ’n rampspoedige finansiële uitwerking op jou huwe­liks­maat en kinders kan hê. Verder sal die erfporsie van ’n minderjarige betaal word aan die Voogdyfonds wat dit sal administreer totdat die minderjarige mondig word.

• Jy besluit op die eksekuteur van jou boedel
’n Testament stel jou in staat om die persoon van jou keuse as eksekuteur van jou boedel aan te stel; iemand wat verantwoordelikheid aanvaar vir die verdeling van jou bates ná jou dood en sal verseker dat alles volgens jou planne verloop.

• Nalatings en donasies
’n Testament maak nie slegs voorsiening vir die mense wat jy gedurende jou lewe liefgehad het nie; dit bied jou die geleentheid om terug te gee en ’n nalatenskap te laat wat ’n verskil kan maak in die lewens van ander, soos ’n omgewings-, diere- of mensesaak. Die toewysing van ’n gedeelte van jou bates aan liefdadigheid is ’n edel gebaar wat deur ’n testament gefasiliteer kan word.

• Die lewe is onvoorspelbaar
Uitstellery en ’n onwilligheid om die dood as deel van die lewe te aanvaar is algemene redes waarom mense nie ’n testament laat opstel nie. Soms kom die besef dat testamente nodig is, te laat, soos wanneer

’n onverwagte dood of mediese ongeskiktheid plaasvind. Dit is verstandig om ’n testament te hê wat bygehou word, om bykomende spanning op families te verhoed.

As jy te sterwe kom sonder ’n testament:

• Jy kom instestaat te sterwe, wat beteken dat die Wet op Intestate Erf-opvolging bepaal hoe jou bates verdeel gaan word en nie jy nie.

• Jou boedel gaan ook langer vat om af te handel en dit bring ekstra koste mee.

• Jy laat verwarring by jou naasbestaandes wat nie weet wat om te doen nie.

• Dit kan ook ly tot familietwis oor jou bates.
Dateer jou testament gereeld op. Dit geld vir situasies waar jy skei, geboortes, sterfgevalle en nuwe lewensmaats.

So laat jy jou testament opstel:

• Maak ’n afspraak by een van die deelnemende prokureursfirmas.

• Neem jou ID en lewensmaat s’n ook as julle ’n gesamentlike testament opstel.

• ’n Lys van jou besittings (insluitend persoonlike items wat jy aan spesifieke persone wil nalaat) en wie moet wat kry. Jy mag dalk dink jy het nie bates nie, maar wat van jou pensioengeld, ’n polis wat gaan uitbetaal, die geld in die bank?