Agri Klein Karoo sit wiel aan rol met droogtehulp

Die eerste vragte dierevoere vir droogtegeteisterde boere van die Klein Karoo is reeds afgelewer danksy die droogtehulpfonds wat deur Agri Klein Karoo gestig is.

Laubscher Coetzee van Agri Klein Karoo.

DIE eerste vragte dierevoere vir droogtegeteisterde boere van die Klein Karoo is reeds afgelewer danksy die droogtehulpfonds wat deur deur Agri Klein Karoo gestig is.

Die droogtehulpfonds staan bekend as die Klein Karoo Disaster Relief Fund, en is gestig om finansiële bydraes asook lusern, mielies, mieliereste, grasbale, semels of enige ander dierevoer in te samel om boere in die droogtegeteisterde Klein Karoo by te staan.

Laubscher Coetzee, Agri Klein Karoo (AKK) se verteenwoordiger by Agri Wes-Kaap, sê die noodfonds nie net ten bate van lede van Agri Klein Karoo gestig nie, maar ook om boere wat nie lede is nie, en kleinboere te help.

“Sedert ons die fonds gestig het, is ons reeds genader deur onder meer individue, kerke en besighede wat bydraes wil lewer.

Daar bestaan groot welwillendheid om boere te help in hierdie moeilike tyd,” het hy gesê.

Volgens Coetzee is hulle in die proses om die fonds by SARS te registreer sodat skenkings, hetsy in die vorm van geld of voer, belastingaftrekbaar is.

Coetzee sê die noodfonds het veral finansiële bydraes nodig. “Gift of the Givers het minstens twaalf vragte grasbale en mieliereste geskenk. Sodra ons genoeg fondse het om vir transport te betaal, kan ons dit hierheen vervoer,” het hy gesê.

Drie vragte grasbale is reeds deur Coetzee van der Merwe van Amersfoort geskenk. Om die voer op Oudtshoorn te kry, het Total

SA diesel geskenk en Hendrik van Wyk Vervoer vragmotors gratis beskikbaar gestel.

Agri Klein Karoo het al die betrokkenes bedank vir elkeen se bydrae.

Enigeen wat ’n bydrae wil lewer tot die Klein Karoo Disaster Relief Fund kan Helen Butler by Agri Klein Karoo se voltydse kantoor kontak by info@agrikleinkaroo.com of telnr 0442791425. Finansiële bydraes kan inbetaal word by Klein Karoo

Disaster Relief Fund se bankrekening: FNB-tjekrekeningnr 62336798501. Die takkode is 200620.

Volgens Coetzee het Agri Klein Karoo ook die Wes-Kaapse departement van landbou om hulp genader. “Hulle lewer wel hulp, maar dit is nie naby genoeg om al die gate toe te stop nie.”

• Coetzee sê die reën van vroeg September was baie welkom en het baie boere se gemoed gelig. “Die riviere loop egter nie, en die meeste damme het weglaatbaar min water gekry.

“Ons hoop en bid nou vir goeie opvolgreën wat groot verligting sal bring.”