Welvaart móét op Prins Albert geskep word vir vooruitgang

Die span van die Maties se Skool vir Publieke Leierskap wat in samewerking met die Prins Albertse Munisipaliteit ’n welvaartsindaba op die dorp aangebied het.  Foto: Marlene Malan

Die span van die Maties se Skool vir Publieke Leierskap wat in samewerking met die Prins Albertse Munisipaliteit ’n welvaartsindaba op die dorp aangebied het. Foto: Marlene Malan

Deur Marlene Malan
WELVAART moet toenemend geskep word om ’n plattelandse dorp soos Prins Albert vooruit te laat gaan.

Dit moet egter ook versprei word onder die hele bevolking. Dié “verspreiding” beteken nie noodwendig “uitdeel” en dat méér mense vir maatskaplike toelae in aanmerking moet kom nie, maar dat vaardighede oorgedra word en ’n hele gemeenskap moet saamstaan om hul woonplek te ontwikkel.

Dit was die boodskap by ’n tweedag-indaba wat deur die Universiteit van Stellenbosch (US) se Skool vir Publieke Leierskap en die Prins Albert Munisipaliteit gereël is onder die titel ’n Mede­reis na maatskaplike en ekonomiese welvaart.

Maandag is bestek opgeneem oor wat tans in die dorp gedoen word om dit te ontwikkel, en Dinsdag het die konferensiegangers gefokus op die saam­stel van potensiële gemeenskapsprojekte en die pad vorentoe vir die omgewing.

Alan Winde, Wes-Kaapse minister van eko­no­miese geleenthede, was Maandag die hoofspreker. Van die gaste wat die indaba bygewoon het, was rolspelers uit die toerismesektor, sakegemeenskap en kerkgemeenskap, asook boere en opkomende boere, munisipale verteenwoordigers, natuurkun­diges en kenners van vaardigheidsontwikkeling.

Thys Pretorius van die US het gesê die ant­woorde vir elke kwessie in ’n gemeenskap lê binne dié gemeenskap self.

“Die mikpunt vir volhoubare ekonomiese ont­wikkeling is om die welvaart wat binne daardie gemeenskap geskep word, daar te hou; te keer dat die geld wat jy daar genereer uitvloei.
“Die twee vrae wat altyd beantwoord moet word, is: hoe bou jy welvaart binne jou gemeenskap, en hoe verdeel jy die welvaart wat gebou is?”

“In elke gemeenskap moet waarde deur almal geskep word, en die proses van al hoe meer mense wat staatmaak op maatskaplike toelae moet omgedraai word.”

Om dit prakties moontlik te maak, moet inwo­ners die gewoonte van “Koop Prins Albert” aanleer – dus die produkte koop en die dienste benut wat sy mense self skep.

Volgens Anneleen Vorster, hoof korporatief en gemeenskapsontwikkeling van die munisipaliteit, “moet inwoners daartoe verbind wees om hul omgewing te laat werk. En dan moet produkte en dienste ook bekostigbaar wees”.

Die konferensiegangers het in drie groepe verdeel om elk die bydrae en potensiaal van toe­risme, vaardigheidsontwikkeling en die landbou as gemeenskapsontwikkelaars te bespreek.

Klem is darop gelê dat Prins Albert bemark word as bestemming vir die aktiwiteite en skoonheid wat hy bied, en fokus op nis-toerisme, onder meer avontuur-, fotografie-, besigheids-, asook kultuur-en-geskiedenistoerisme.

In die landbousektor moet bestaande projekte verder ontwikkel word. Landbou is ook die ideale sektor vir mentorskap en daar moet aandag geskenk word aan informele handelsruimtes.

Volgens Hélène Smit van die Depth-leierskaps­ontwikkelingsentrum in Prins Albert, “het die tyd aangebreek dat ’n vaardigheidsoudit hier gedoen word en ’n liggaam gestig word wat vaardighede identifiseer en vaardigheidsontwikkeling dryf.”