Redakteursbrief: ’n Lewe op ’n sypaadjie

Hawelose mense wat hul toevlug tot die strate van dorpe en stede van Suid-Afrika neem, is geen vreemde verskyn­sel nie. Ook nie op Oudtshoorn nie, soos die mense wat al jare in Vredestraat oorkant die Burgersentrum woon.

Haweloses wat hulleself vestig op sypaadjies en daar oorleef is ’n komplekse probleem in Suid-Afrika. Baie van hulle het geen ander heenkome nie. Sommige verkies miskien die vryheid van ’n swerwersbestaaan.

Talle inwoners vra dat die mense verwyder word en die Munisipaliteit die nodige regulasies moet toepas. Ander weer, gee gereeld geld of lewer ’n broodjie of kombers af…

Bekende demograwe soos prof Flip Smit het al in die tagtigerjare die des­tydse regering gewaarsku teen die ve­lerlei maatskaplike probleme wat met verstedeliking gepaard gaan. Intussen het die bevolking van Suid-Afrika verdubbel en raak die druk op menslike hulpbronne daagliks groter. Oudts­hoorn spring nie dié verskynsel vry nie.

Boetes is waarskynlik nie ’n oplos­sing nie, aangesien die mense dit nie sal kan betaal nie. En of hulle in ’n huis of by ’n familielid wil gaan woon waar hulle moet betaal vir hulle le­wensmiddele, is nie duidelik nie. Daar word beweer dat van die mense voor­heen ’n blyplek gehad het, maar die vrye bestaan op die sypaadjie verkies.

Met die KKNK om die draai en duisende besoekers wat op en af gaan beweeg in Vredestraat en die Burger­sentrum gaan besoek, kan maar net gewonder word wat hul reaksie hierop gaan wees. Dalk sal die stadsraad ons verras en met ’n oplossing vorendag kom.

Met my vertrek het van die mense gevra: “Meneer moet asseblief vir ons ’n broodjie bring.”
Baie doen dit omdat ons jammer voel, maar dit dra vir seker nie by tot die oplossing nie.
– Higgo Jacobs