Lees elke dag!

Leer kinders om lief te wees vir lees met die hulp van die nasionale lees-vir-plesier-program, Nal’ibali. Nal’ibali is gestig deur PRAESA, ’n eenheid geassosieer met die Universiteit van Kaapstad, om  volwassenes te steun om kinders te help om lief te wees vir lees.

Leer kinders om lief te wees vir lees met die hulp van die nasionale lees-vir-plesier-program, Nal’ibali. Nal’ibali is gestig deur PRAESA, ’n eenheid geassosieer met die Universiteit van Kaapstad, om volwassenes te steun om kinders te help om lief te wees vir lees.

Die afgelope twee jaar moedig Nal’ibali ouers aan om gereeld vir hul kinders te lees – net 15 minute per dag, elke dag! Die nasionale lees-vir-plesier-program, Nal’ibali is deur die Universiteit van Kaapstad gestig om volwassenes te ondersteun om kinders te help om lief te wees vir lees. Maar waarom is hierdie klein daad so belangrik?

Hier volg ’n paar van die redes.
• Dinge wat deel is van die ritme van die alledaagse lewe van ’n kind, word gou ’n gewoonte. Die maklikste manier om ’n leesgewoonte by kinders te vestig is deur hulle liefde vir stories te gebruik. Wanneer jy elke dag vir hulle lees, sien hulle lees as natuurlik en iets wat mense elke dag doen – net soos eet, slaap en tande borsel!

• Wanneer daar elke dag vir kinders gelees word, leer hulle dat hulle lewens die genot en bevrediging van ’n goeie storie insluit. Om uit te sien na storietyd is ’n belangrike stap in die proses om ’n boekliefhebber en ’n lewenslange leser te word.
• Om elke dag vir kinders te lees, ongeag hoe besig jy is, beteken jy maak tyd vir hulle. Dit wys vir hulle dat hulle vir jou belangrik is.

“Kom sit hier by my, dan lees ons die storie saam,” stuur ’n boodskap van liefde. Die herinnering aan ontspanne en bevredigende storie-tye saam met jou, sal jou kinders die res van hulle lewens bybly.
• Kinders leer lees deurdat daar eers vir hulle gelees word, en dan leer hulle hoe om self te lees. Wanneer jy vir jong kinders lees, moet jy hulle wys hoe boeke werk – hoe die prente en woorde saamwerk om die storie te vertel, hoe die woorde in ’n boek elke keer dieselfde bly wanneer jy dit lees, en hoe die woorde wat ons lees, iets beteken. As kinders hierdie dinge weet, help dit hulle om te leer hoe om self te lees.
• Om elke dag vir jou kinders te lees – ongeag hoe oud hulle is − is ook ’n goeie manier om uit te vind waarin hulle belangstel en om hulle te laat weet waarin jy belangstel. Dit is nie net die saamlees wat ’n verskil maak nie, maar ook die besprekings wat julle het oor die karakters en die dinge wat in die storie gebeur. Om oor hierdie dinge te praat, ontwikkel hulle denke, verbeelding, taal en hulle begrip van mense. Dit help om van hulle bedagsame en deer­nisvolle mense te maak.
Vir meer inligting oor lees saam met jou kinders, besoek “Tips and Topics” by www.nalibali.org of www.nalibali. mobi.

• Hierdie artikel is beskikbaar gestel deur die Nal’ibali-lees-vir-plesier-program. Vir meer wenke oor lees, leesaktiwiteite of stories om saam met jou kinders te geniet in ’n verskeidenheid Suid-Afrikaanse tale, besoek: www. nalibali.org en www.nalibli.mobi, of vind dit op Facebook en Twitter: @nalibaliSA. Nal’ibali ondersteun die Oudtshoorn Lighuis-leesklub. Maak kontak met hulle by https://www.facebook.com/ OudtshoornLighuis/