Waterberaad op Oudtshoorn

’N BELANGRIKE waterberaad vind vandag op Oudtshoorn plaas om die huidige watersituasie in die munisipale gebied te bespreek asook moontlike oplossings daarvoor te vind.

Die waterberaad word deur die Oudtshoorn Munisipaliteit in samewerking met die Wes-Kaapse regering aangebied. Dit sal bygewoon word deur raadslede, senior munisipale amptenare, en verteenwoordigers van Green Cape, die Wes-Kaapse Departement Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, landbou, die toerismebedryf asook die Oudtshoorn Besigheidskamer en die Klein Karoo Sakekamer.

Die beraad sluit verskeie voorleggings in oor onder meer die huidige watersituasie en provinsiale hulp beskikbaar, asook insette van die besigheidsektor oor uitdagings wat ten opsigte van water bestaan, risiko’s en suksesse.

• Water sal waarskynlik ook op die agenda wees van die maandelike raadsvergadering wat Vrydag op Oudtshoorn plaasvind. Die munisipaliteit het verlede week aangedui dat aanbevelings van ’n burgemeesterskomiteevergadering oor die oopstel van die munisipale swembaddens en die natlei van enkele sportvelde by die volgende raadsvergade­ring sal dien vir goedkeuring.