Strydom neem die leisels oor by Protea

Gysie Strydom in sy kantoor by die Hoërskool Protea. Foto: Higgo Jacobs

Deur Higgo Jacobs
DIE Hoërskool Protea in Bridgton spog met ’n nuwe skoolhoof.

Gysie Strydom is vanaf 1 Januarie 2019 deur die Wes-Kaapse Onderwysdepartement (WKOD) as die nuwe hoof aangestel

Dit volg nadat Johan Claassen, oud-hoof van die Hoërskool Oudtshoorn, vanaf 2017 ’n oorgangs-proses van die skool vanaf ’n laerskool na ’n nuwe hoërskool bestuur het. Hoërskool Protea sal in 2021 hul eerste graad 12-leerders hê.

Dié hoërskool in Bridgton word tans gehuisves in dieselfde gebou wat voorheen die Laerskool Protea gehuisves het en gedurende die 1960’s as die eertydse Suid-Kaap Onderwyserskollege (OKSK) bekend gestaan het.

Die Hoërskool Protea het in 2017 tot stand gekom nadat die kurrikulum tot graad 8 uitgebrei is. In 2018 is graad 9-leerders ook gehuisves en vanjaar is daar ook graad 10- leerders ingeskryf. Die huidige getal leerders staan op 260 met agt personeellede (die hoof en twee departementshoofde ingesluit).

Vakke wat aangebied word, is Afrikaans huistaal, Engels eerste addisionele taal, besigheidstu- dies, rekenaargeletterdheid, toerisme, lewens­- oriëntering en wiskundige geletterdheid.

Volgens Strydom beskik die skool oor goeie fasiliteite en is ’n nuwe rekenaarlaboratorium in die pyplyn vir 2019.

“Die skool se grootste uitdaging is vandalisme en om die gemeenskap betrokke te kry om eie­naarskap vir die skool te aanvaar. Omdat die skoolgebou in sy geheel ’n opslaangebou is sonder betonstrukture, bly vandalisme ’n groot probleem waaraan voordurend aandag gegee moet word,” het Strydom aan Die Hoorn gesê.

Strydom sê hy is dankbaar dat die beplanning vir 2019 vooraf deeglik gedoen is en die opvoeders dus reeds op die tweede dag van die nuwe skooljaar met onderrig kon begin.

Volgens hom was die jaarbeplanning, die skoolrooster, beleidsdokumente en die klasindeling volledig gedoen en het dit sake vir hom baie vergemaklik.

Die skool probeer om ’n kultuur van trots en ver­antwoordelikheid onder sy leerders te vestig. Die skooldrag van groen en geel van die gewese laerskool is behou en die skool is tans ’n geen skoolfondsskool” (no fee school) en maak volledig staat op die finansiële ondersteuning wat die departement bied.

Strydom het grootgeword in Kruisrivier buite Calitzdorp en was vir 29 jaar lank verbonde aan die Bridgton Sekondêre Skool. Sy lewensbeskou­ing wat hy daagliks in die onderwys toepas, berus op sy motto: My God is ’n God van liefde.