Nywerheidsgebied ook werkskepper

EEN van die grootste voordele van ’n nywerheids­gebied in ’n plattelandse dorp soos Oudtshoorn is natuurlik dat dit ’n sentrum vir ekonomiese aktiwiteit in die dorp skep, en daarmee saam werk skep vir inwoners.
Werkskepping het natuurlik ’n uitkring-effek wat weer families in die dorp bemagtig.
Ken jy Oudtshoorn se nywerheidsgebied? Gaan maak gerus daar ’n draai – jy sal verras wees om te sien hoeveel verskillende besighede en fabrieke daar deur jou mede-inwoners bedryf word.