Onaanvaarbare raadsaalchaos

Deur Liesel le Roux

Deur Liesel le Roux

Die meeste inwoners van die Groter Oudtshoorn sal waarskynlik nie hul oë en ore kan glo oor die graad van chaos wat soms by raadsvergaderings uitbreek nie. Dinsdag se raads­ver­gade­ring was geen uitsondering nie.

Maar moenie te vinnig vinger wys nie, want inwoners van die dorp is self die oorsak van ’n groot deel van dié chaos. Inwoners in die openbare ga­lery sit deesdae en skree luid­keels op­merkings en selfs beledigings – ver­al gemik op DA-raadslede – duidelik min gepla oor respek vir die raadspro­ses. Dinsdag was drie oud-raadslede – Angeline Lekay, Ben Pannas en Elaine September – ook in die raserige galery en het Pannas luidkeels meegedoen.

Inwoners in die openbare galery het hul nie gesteur aan versoeke van die speaker, Julia le Roux, tot stilte nie. Van die men­se het openlik gesê hulle sal nie die raadsaal verlaat as hulle gevra word nie. Die media was verstom toe ’n sekuriteitsbeampte boonop op versoek van inwoners aangesê is om die raadsaal te verlaat.

Waar rumoerige lede van die pu­bliek onder vorige raadsbeheer dikwels gevra is om die raadsaal te verlaat, fisiek verwyder is of selfs die raadsaal belet is, is die huidige speaker se han­de klaarblyklik afgekap om op te tree behalwe om ’n versoek tot orde te rig. Die waarnemende munisipale be­stuurder, Reginald Smit, het aan die vry­skutjoernalis Garnett Wicomb gesê die speaker kan nie wetstoepassingsbe­amptes opdrag gee om lede van die pu­bliek te verwyder nie omdat die ordereëls van die munisipaliteit nie daarvoor voorsiening maak nie. Die Hoorn ondersoek dié aangeleentheid verder.

Dit is egter net regverdig om daarop te wys dat enkele raadslede se optrede ook tot onmin en ’n opswe­ping van emo­sies lei. Een voorbeeld: Raadslid Vlancio Donson (Icosa) wat tydens een van die talle kere wat hy op sy voe­te was (en nadat hy herhaaldelik deur die speaker tot orde gemaan is), gedreig het dat “ons die raadsaal onre­geerbaar gaan maak”. ’n Navraag aan die mu­nisipaliteit oor dié stelling van Donson is teen druktyd nie beantwoord nie. Die Hoorn volg dit ook met Icosa op om te probeer vasstel wat Donson daarmee bedoel het.