Tweespalt in raad en munisipaliteit bekyk

Colan Sylvester / Allen Paulse

Deur Schalk le Roux
TOE die DA die beheer van die Oudtshoorn munisipale raad in 2016 se munisipale verkiesing met ’n oorweldigende oorwinning oorgeneem het ná die verwoestende korrup­sie van die vorige koalisiebewind, het baie mense ’n sug van verligting geslaak, ook ons hier by Die Hoorn.

En laat ek dit duidelik stel, ek is nie ’n DA-ondersteuner soos wat ek nie ’n ondersteuner van die ANC en ander politieke partye is nie. Ek laat my lei deur die geskiedenis en prestasie van partye en my eie waarneming.

Daarom was ek verlig dat die DA die 2016-verkiesing op Oudtshoorn gewen het.

Colan Sylvester, wat die DA se burgemeesters-kandidaat was ondanks die feit dat hy feitlik geen ervaring van DA-politiek of ondervinding van raads- en munisipale sake het, het my as burgemeester beïndruk.

Destyds was my grootste wens vir ons dorp dat die DA-raadslede sal saamwerk, mekaar vertrou, goeie leiding sal neem en inwoners se belange op die hart sal dra en bo hul eie stel.

Vir die eerste sowat twee jaar onder die huidige DA-bewind was ek onder die indruk dat dinge goed gegaan het met die bestuur van ons dorp.

Wanneer Sylvester by openbare geleent­hede gepraat het, het hy professioneel oorgekom en sinvol ge­praat, en was ek dankbaar dat ons dorp onder goeie leiding is.

Verskeie persverklarings is uitgereik waarin vertel is hoe goed dit met die bestuur en geldsake van ons dorp gaan. Onder andere Sylvester en Allen Paulse, munisipale bestuurder, het op openbare verhoë hierdie positiewe boodskap gedeel.

Die Eskom- en ander skuld is afbetaal, die munisipaliteit se negatiewe balansstaat is omgeswaai na ’n positiewe een, die rioolwerke is herstel nadat dit vir alle praktiese doeleindes nie gefunksioneer het nie, die munisipaliteit het ’n toekenning van die provinsie vir die Rosevalley-behuisingsprojek ontvang en die Ouditeur-Generaal was vol lof vir die vordering wat gemaak is met die finansiële bestuur van die dorp. Daar is ook heelwat herstelwerk aan die strate van die dorp gedoen.

In Maart 2017 het Sylvester die verbetering in die dorp se finansies toegeskryf aan onder meer die aanstelling van ’n bevoegde topbestuur.

Daar is wel verskeie kere gesê dat hoewel die situasie van die munisipaliteit verbeter het, is daar steeds min finansiële speelruimte en moet uitgawes sover moontlik beperk word.

Die eerste gebeurtenis waarvan Die Hoorn bewus geraak het wat spanning tussen Sylvester en Paulse kon veroorsaak het, was die afdanking in Mei 2018 van die tydelike kantoorbestuurder van die burgemeester en nog ’n beampte in die burgemeester se kantoor.

In April 2019 raak Die Hoorn die eerste keer bewus van spanning onder die DA-raadslede toe die DA se federale regskommissie hieroor ondersoek gedoen het, en ook klagte van korrupsie ondersoek het.

Begin Mei 2019 dien Sylvester klagte van tenderbedrog en omkopery teen die munisipaliteit by die Polisie in. Raadslid Hendrik Ruiters (Stokkies) dien ook ’n klag van tenderbedrog in.

Einde Junie 2019 is daar ’n poging onder leiding van Sylvester om Paulse op verpligte verlof te plaas. Paulse is egter nie toe met verlof nie.

Die ANC in die raad, wat teen Paulse se skor­sing gestem het, het destyds gesê die skorsingspoging was weens ’n stryd tussen Sylvester en Paulse.

Teen dié tyd het dit ook duidelik geraak dat daar ernstige verdeeldheid onder DA-raadslede is.

In Augustus 2019 stel die DA ’n ondersoek na Sylvester in oor die verdeeldheid binne die DA-koukus en die spanning tussen hom en Paulse.

Hy word op verpligte verlof geplaas, maar gaan eers met verpligte verlof nadat ’n ultimatum aan hom gestel word.

In Oktober 2019 bedank Felix Lötter as die munisipaliteit se direkteur: finansies en Chris Koch as direkteur: tegniese dienste. Na wat verneem word, het hulle bedank weens spanning binne die munisipaliteit en omdat hul werksomstandighede vir hulle ondraaglik gemaak is. Volgens alle ge­­­tuie­­­­­­­­­­­­­nis was Lötter en Koch bekwame amptenare. Hulle het vanjaar nog ’n prestasiebonus ontvang vir hul diens tydens die boekjaar 2018/2019.

Dit raak sigbaar dat dienslewering ly onder die spanning onder DA-raadslede en binne die munisipaliteit.

In November verlede jaar begin daar onrus op die dorp kop uitsteek wat die politieke spanning nog verder aanblaas. Gerugte doen die ronde dat dat vier DA-raadslede gaan bedank, wat toe nie gebeur het nie.

In Januarie vanjaar besluit die raad onder aanvoering van Sylvester dat Paulse ondersoek moet word en die regsfirma Webber Wentzel kry opdrag om die saak te ondersoek en ’n verslag op te stel. Ná onder meer onderhoude met Sylvester, ANC-raadslid Calven Gertse, Icosa-raadslid Vlancio Donson, Sarco-raadslid Gavin Juthe en DA-raads-lid Henry Human en verdere navorsing verskyn die verslag.

Op 9 Junie bedank Sylvester as burgemeester en uit die DA.
Op dieselfde dag staan Sylvester ’n “eks­klusiewe onderhoud” aan die Facebook-joernalis Hein Coetzee toe waarin in hy onder meer sê “die DA se knie was styf teen my keel gedruk omdat ek korrupsie en oneerlikheid uitgewys het”. Coetzee doen dieselfde dag ook verslag oor die vertroulike Webber Wentzel-ver­slag, wat aan hom gelek is.

Daarna plaas Coetzee inligting oor die Webber Wentzel-verslag op Facebook. Hy verwys in ’n stadium selfs daarna as ’n “forensiese verslag”. Hy praat ook onder meer van dorpskaping.

Hy meld egter nêrens dat Paulse en ander mense wat in die verslag geïmpliseer word, nie die geleentheid gekry het om op die bewerings te reageer en hul kant van die saak te stel nie.

Wat duidelik is, is dat Coetzee selektief die Webber Wentzel-verslag en Sylvester se kant van die saak in die openbare domein geplaas het en as’t ware gemaak het of daar nie ’n ander kant is nie.

Wat ook gemeld moet word, is dat Paulse onder leiding van Sylvester in Januarie vanjaar op verpligte verlof geplaas is en nog glad nie vanjaar op kantoor was nie. Daar kan geen twyfel bestaan dat diensle­wering op Oudtshoorn daaronder ly nie.

• Hoe ’n mens ook al daarna kyk, het die verde­ling in die DA-koukus plaasgevind onder burgemeesterskap van Sylvester. Die Hoorn kan nie eerstehands sê dat Sylvester self die tweespalt veroorsaak het nie, maar die inligting tot ons beskikking dui sterk daarop.

Die Hoorn het navrae aan Sylvester gerig oor onder meer waarom hy bedank het en wat by die munisipaliteit aangaan wat hy nie beantwoord het nie. Hy het klaarblyklik verkies om met Coetzee, die Weekly Argus en ’n plaaslike radiostasie te kommunikeer. Die Hoorn nooi Sylvester hiermee om ons in te lig as ons beriggewing en vertolking van wat verkeerd geloop het onnoukeurig is.

Aangesien die Webber Wentzel-verslag en Paulse se verslag reeds voor die raad gedien het en in die proses is om hanteer te word, sal Die Hoorn die proses respekteer en daaroor berig as uitspraak gelewer word. (Sien ook berigte elders.)