Pierre Nel vertel hoe jarelange stoei met DA-leierskap sy “loopbaan en lewe verwoes”

Oud-DA-raadslid Pierre Nel wat finansieel geruïneer is nadat die vorige Oudtshoorn Munisipaliteit sowat R300000 bestee het om hom te laat sekwestreer, ondanks die feit dat ’n trustee wat aangestel is, hulle ingelig het dat Nel nie oor die nodige bates beskik nie.
Oud-DA-raadslid Pierre Nel wat finansieel geruïneer is nadat die vorige Oudtshoorn Munisipaliteit sowat R300000 bestee het om hom te laat sekwestreer, ondanks die feit dat ’n trustee wat aangestel is, hulle ingelig het dat Nel nie oor die nodige bates beskik nie.

Oud-DA-raadslid Pierre Nel wat finansieel geruïneer is nadat die vorige Oudtshoorn Munisipaliteit sowat R300000 bestee het om hom te laat sekwestreer, ondanks die feit dat ’n trustee wat aangestel is, hulle ingelig het dat Nel nie oor die nodige bates beskik nie.

Dit gaan nie goed met hom nie, sê die voormalige DA-raadslid vir Wyk 2, Pierre Nel.

“My situasie is uiters benard. My hele lewe en loopbaan is verwoes deur die optrede van die DA. Ek is finansieel vernietig en het sedert my bedanking as raadslid op 14 Augustus 2015 geen inkomste verdien nie.

Dié gewese selfversekerde raadslid wat deur kollegas as ’n “wandelende ensi­klopedie” oor munisipale kwessies be­stempel is, lyk weerloos wanneer hy praat oor die afgelope vyf jaar waarin hy gevra is om ’n hofsaak namens die DA te hanteer en toe eenkant toe gegooi is deur die party waarvan hy 25 jaar lank lid was.

Nel sê hy het ná die afgelope traumatiese jare geen ander keuse as om ’n klas­aksiesaak aanhangig te maak nie. “Die hof gaan genader word om my skade, verlies aan inkomste en die regskoste wat ek namens die DA aangegaan het, asook die sekwestrasiekoste te verhaal van diegene wat besluit het dat ek moet optree as applikant namens die DA.”

Nel sê hy is in 2010 deur die DA-kiesafdelingsbestuur van Oudtshoorn genader om as die applikant op te tree in ’n hofsaak om te probeer keer dat die ANC-beheerde raad Noël Pie­tersen weer as munisipale bestuurder aanstel en ’n skikkingsbedrag van R1,5miljoen aan hom uitbetaal. Pietersen is in 2009 ná ’n munisipale tugverhoor as munisipale bestuurder geskors.

Hy sê hy was die enigste raadslid wat bereid was om teen diefstal, boewery en kriminaliteit op te tree – “soos enige openbare verteenwoordiger hoort te doen”.

“Volgens DA-prosedure is twee skrif­telike versoeke namens die Oudtshoorn DA aan die DA se Federale Raad gerig om toestemming te kry vir die regsaksie en om die regskoste te dek. Skriftelike goedkeuring is deur die LP, Jac Bekker, vir albei versoeke verkry.”

Hy sê hy is egter hierna verskeie kere in die steek gelaat – deur die Federale Raad, deur sy regsverteenwoordiger en deur die DA. “Ek is vir die wolwe gegooi.”

Die voorsitter van die Federale Raad, James Selfe, het volgens Nel in 2011 besluit om hom nie verder te steun nie. Nel sê ’n “skok-epos” met dié besluit is op 25 Februarie 2011 – op die dag wat die hof in Kaapstad oor die saak gesit het – aan sy prokureur gestuur.

“Ek het die Oudtshoorn Kiesafdelingsbestuur en hofsaakkomitee herhaaldelik gevra om die hofsaak te staak omdat ek van mening was dat die kans op ’n gunstige uitspraak skraal was. Ek is egter herhaaldelik gerus gestel dat ons nie kan verloor nie en dat die kans dat die appèl wel sal slaag, goed was.”

In daardie stadium het Theuns Botha, destydse Wes-Kaapse DA-leier, betrokke geraak en R50000 vir verdere regskoste oorbetaal aan die prokureur van rekord, Nic Barrow.

Die appèlhof het egter op 30 Maart 2013 met koste teen hom beslis. Die Oudtshoorn Munisipaliteit het hom later gedagvaar en ’n voorlopige sekwestrasie op 12 Augustus 2014 bekom. “Die dag daarna het my regsverteenwoordiger onttrek. Ek moes dus op my eie voortgaan.”

Met die ampsaanvaarding van ’n nuwe LP, dr Ivan Meyer, was daar weer hoop op steun van sy party.

“Op 4 September 2014, tydens ’n besoek van die DA-koukus aan Kaapstad, het dr Meyer as die nuwe LP van Oudtshoorn saam met James Selfe bevestig dat die party my sal ondersteun met die finale sekwestrasie-aansoek, maar tot my skok is ek op 6 Oktober 2014 – die dag voor die aanhoor van die finale sekwe-strasiebevel – deur die DA se regspan ingelig dat die DA gaan onttrek aangesien daar ’n ‘konflik van belange’ was.

“Daar is verder van my verwag dat ek ’n dokument moes teken dat die DA nooit betrokke was by die saak nie en nooit enige finansiële bydrae daartoe gelewer het nie. Ek het geweier om te teken.”

Nel sê die munisipaliteit maak dit ook vir hom sedert sy sekwestrasie in Oktober 2015 onmoontlik om die situasie tot ’n punt te bring – by die hof, by SARS, en ten opsigte van sy boedel en pensioen. “Behalwe vir die pro bono-hulp van Leon Coetzee as prokureur en Hikkie Marais was niemand die afgelope jare in my hoek nie.”